Dni majstrov ÚĽUV 2020

5. september – 6. september 2020

 

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a odporúčanie Ministerstva kultúry je tohtoročné podujatie Dni majstrov ÚĽUV 2020 zrušené. Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, no toto náročné rozhodnutie sme urobili najmä s ohľadom na bezpečnosť všetkých výrobcov i návštevníkov.

V ÚĽUV-e sa budeme snažiť nájsť spôsob podpory, ktorý by aj za súčasných podmienok a nariadení vedel efektívnym spôsobom propagovať majstrovskú prácu ľudovoumeleckých výrobcov.

Ďakujeme vám za pochopenie a veríme, že sa čoskoro uvidíme na iných podujatiach organizovaných našou inštitúciou.

 

Festival Dni majstrov ÚĽUV je podujatie, ktoré už 30 rokov prináša do hlavného mesta ľudovú kultúru a remeslá zo všetkých regiónov Slovenska. Šikovnosť výrobcov, príbehy ich výrobkov, tvorivé dielne a kultúrny program lákajú každoročne čoraz viac návštevníkov z Bratislavy, širokého okolia i blízkeho zahraničia.

Podujatie je najvýznamnejším podujatím z pohľadu budovania mena a značky ÚĽUV. Ide o živú prezentáciu ľudových remesiel, ktoré v tejto prezentačnej podobe potvrdzujú úspešnosť úsilia ÚĽUV-u o zachovanie tradičných remesiel a ďalšieho rozvíjania ľudovej výroby. Tradičné remeslá a ľudová výroba budú verejnosti predstavené cez  prezentáciu tvorby viac ako 100 ľudových umeleckých výrobcov z celého Slovenska i priame ukážky výrobných postupov. Súčasťou podujatia bude program „Pocta majstrom“, na ktorom  sa uskutoční opätovné udeľovanie titulu: Majster ľudovej umeleckej výroby pre rok 2020.

Stretneme sa 5. a 6. septembra 2020 na Bratislavskom hrade.

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život.

Vizuál