O festivale

Kultúrne leto v Bratislave by nebolo kultúrnym letom bez Dní majstrov. Aj preto ÚĽUV už 23 rokov prispieva každoročne ku kultúrnemu dianiu v hlavnom meste svojou troškou. Dni majstrov sa tak postupne stali jednoznačne najväčším mestským festivalom najväčším na Slovensku.

Ambíciou festivalu je podporovať prirodzený záujem o tradície a kultúrne hodnoty, dodávať národnej identite konkrétny obsah a posilňovať národné povedomie. Aj preto sa už ostatné tri roky drží sloganu „vyKROJ sa z davu“, čím návštevníkov motivuje spontánne prejaviť svoj pozitívny vzťah ku koreňom. Aj samotný festival sa tento rok prinavráti ku svojim koreňom a pozornosť sa opäť upriami na majstrov, výrobcov a remeselníkov. Viac ako 100 remeselníkov z celého Slovenska príde predviesť svoje umenie. Sprevádzať ich budú vystúpenia folklórnych súborov, ľudových hudieb a inštrumentalistov. Návštevníci sa môžu tešiť aj na školy tanca, tvorivé dielne ÚĽUV, čitáreň v Radničke, či drevený kolotoč na ručný pohon.

23. ročník sa bude niesť predovšetkým v znamení kováčstva. Najlepší kováči zo Slovenska predvedú na Primaciálnom námestí svoje umenie spracovania kovu, no a vyvrcholením podujatia bude galavečer, počas ktorého bude udelený titul Majster ľudovej umeleckej výroby, ktorý tento rok kvalifikačná komisia udelila šiestim výrobcom.

Dlhoročnými partnermi podujatia Dni majstrov ÚĽUV sú predovšetkým Ministerstvo kultúry SR, Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky, Mestská časť Bratislava – Staré mesto, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Múzeum mesta Bratislava, či SĽUK.

Podujatie organizované pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika, v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.