SLOVENSKO V BRATISLAVE - DNI MAJSTROV ÚĽUV 2012

 

22. ročník festivalu, ktorý sa stal už nedielnou súčasťou kultúrneho leta v Bratislave, sa bude konať v dňoch 31. augusta – 2. septembra 2012 v celej pešej zóne hlavného mesta. Podujatie je najväčším mestským festivalom na Slovensku a oficiálne sa viaže ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky. Podporuje prirodzený záujem návštevníkov o tradičné kultúrne hodnoty, dáva národnej identite konkrétny obsah a prirodzenou formou posilňuje národné povedomie. Slogan 22. ročníka festivalu „Vykroj sa z davu“, motivuje návštevníkov, aby svoju národnú a regionálnu príslušnosť prejavovali spontánne a verejne prvkami tradičného odevu na svojom oblečení, a tak sa v Deň Ústavy SR, touto zábavnou formou hlásili ku svojim koreňom.

 
 

Našou ambíciou je ponúknuť návštevníkom festivalu taký program, ktorý svojou rozmanitosťou, rozsahom a kvalitou, podporí vyššie uvedené ciele festivalu a vytvorí dôstojný, kultúrny a atraktívny priestor na oslavy významného štátneho sviatku. V trinástich zónach Starého mesta chceme predstaviť tradičné aj súčasné podoby slovenského folklóru, world music, zborové spevy, divadlá, školy tanca, koncerty vážnej hudby, prezentáciu a predvádzanie výroby najlepších slovenských remeselníkov v rekordnom počte, Školu remesiel, slovenský autorský remeselný dizajn, diskusiu na tému kultúra a spoločnosť, kvalitnú slovenskú gastronómiu. Festival svojou povahou prinesie do celej pešej zóny Starého Mesta rozmanitosť kultúry Slovákov žijúcich na Slovensku i v zahraničí, hravý návrat k tradičnému odevu, malebnosť nárečí a dialektov, vône národnej kuchyne, krásu a závidenia hodnú bohatosť hudby, tancov a spevu.

Dlhoročnými partnermi podujatia SLOVENSKO v BRATISLAVE sú okrem Ministerstva kultúry SR i Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky, Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), Múzeum mesta Bratislavy, ako aj Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana. Ďalšími partnermi pre rok 2012 sú SĽUK, o. z. Gourmet Klub, VŠVU a UNICEF. Gourmet klub je reprezentantom špičkovej kvality vo verejnom stravovaní a na 22. ročníku festivalu bude garantom Gastronomického dvora, v ktorom budú mať návštevníci možnosť ochutnať jedlá tradičnej slovenskej kuchyne z rôznych regiónov. Finančné prostriedky, ktoré sa vyzbierajú v rámci dobrovoľnej verejnej zbierky budú v spolupráci s UNICEF využité na vzdelávanie lektorov sociálne slabších skupín v oblasti remesiel a tradičnej kultúry. Medzi ďalšie novinky 22. ročníka festivalu patrí napríklad aj workshop Vykroj sa z davu, v ktorom si malí i veľkí budú môcť dotvoriť svoju vizáž priamo na mieste doplnkami či dokonca maľbou na telo. Témou ďalšej novinky – diskusie – je Miesto tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, o ktorej sa budú rozprávať odborníci z praxe i politici.

Nad podujatím prevzali záštitu: minister kultúry SR Marek Maďarič, primátor hlavného mesta Bratislava Milan Ftáčnik a starostka mestskej časti Bratislava Staré Mesto Tatiana Rosová.