UNICEF a ÚĽUV: Remeslo deťom

 

Výchova k remeslu s dôrazom na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Festival Slovensko v Bratislave - Dni Majstrov ÚĽUV prinesú v tomto roku viacero noviniek. Jednou z nich je verejná zbierka, ktorá bude prebiehať počas celého podujatia.

 
 

Na festivale Slovensko v Bratislave – Dni majstrov ÚĽUV 2012 sa po prvý krát bude realizovať verejná zbierka v spolupráci s UNICEF Slovensko na podporu vzájomného projektu Remeslo deťom.
Zámerom projektu je ponúknuť školám s vysokým podielom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré sa do projektu zapoja, vyškolenie pedagógov. Tí budú získané remeselné zručnosti ďalej odovzdávať svojim žiakom, zapájať ich do tvorivého procesu a ponúkať im tak zaujímavú alternatívu trávenia voľného času
Spomínaná zbierka, umožní rozvíjať detské talenty prostredníctvom kontinuálneho a dlhotrvajúceho vzdelávania školskými pedagógmi, ktorí absolvujú kurzy remesiel vo workshopoch Školy remesiel ÚĽUV.


 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Dni majstrov > Dni majstrov 2012 > Novinky 2012 > UNICEF a ÚĽUV: Remeslo školám