Viac o festivale Dni majstrov 2011

Viac o festivale:

  • viacgeneračné reprezentatívne multietnické podujatie celonárodného charakteru aj s účasťou zahraničných Slovákov, organizované k najvýznamnejšiemu štátnemu sviatku – Dňu Ústavy Slovenskej republiky
  • pozdvihnutie národného povedomia a chápania identity slovenského národa zmenou podvedomého negatívneho vzťahu k folklóru smerom k akceptácií a hrdosti na tradície.
  • festival postavený do hĺbky tak, aby do Bratislavy priniesol nielen ľudovú kultúru a remeslá z regiónov Slovenska, ale najmä aby hlavné mesto pocítilo kultúrnu pestrosť svojej krajiny, jej zručnosť, nárečia a dialekty, krásu a závidenia hodnú kultúrnu bohatosť. Vytvárame ten najlepší čas a priestor pre prezentáciu krajiny zahraničiu i nám samým.
  • kultúrny program festivalu pokrývajúci pešiu zónu Starého Mesta predstavuje súčasné podoby slovenského folklóru – od telies venujúcich sa uchovaniu tradičného spôsobu hudby a tanca, cez experimentálne projekty až po kombinácie klasických prvkov s moderným, konzumným štýlom. Program zaujímavý pre všetky cieľové skupiny s možnosťou výberu, ponukou alternácií a kultúrneho vzdelania.
  • festival vytvára pre najlepších regionálnych remeselníkov prestížnu možnosť prezentácie a zároveň pre návštevníkov ponúka priestor pre priamy kontakt s tradíciami, či už vyskúšaním si remesla, komunikáciu s jeho zachovávateľom – výrobcom alebo interakciou v kultúrnom programe. Budujeme tak kontinuitu záujmu širokého spektra verejnosti všetkých vekových kategórií.


Hlavní organizátori podujatia:
Ministerstvo kultúry SR a minister kultúry SR
ÚĽUV

Generálni partneri:
Úrad vlády SR a premiérka SR
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a primátor hlavného mesta
MČ Bratislava Staré Mesto a starostka MČ-Staré Mesto

Hlavní partneri:
BKIS
Kultúrne leto a Hradné slávnosti BA
Bibiana
Gourmet klub o. z.
Múzeum mesta Bratislavy
Divé maky o. z.

Mediálni partneri:
Akzent media, s.r.o.
Seesame, s.r.o.
TV Bratislava

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Dni majstrov > Dni majstrov 2011 > Viac o festivale Dni majstrov 2011