Slovensko v Bratislave – Dni majstrov ÚĽUV 2011

2. - 4. septembra 2011 - Pešia zóna Starého Mesta

 

Festival Slovensko v Bratislave je podujatie, ktoré si dvadsať rokov budovalo svoje výnimočné postavenie a povedomie u verejnosti. Pod názvom Dni majstrov ÚĽUV sa stalo synonymom prezentácie najkvalitnejších atribútov slovenskej kultúry.
Zámerom festivalu Slovensko v Bratislave 2011 je stať sa vyvrcholením regionálnych folklórnych slávností a predstaviť Slovensko v hlavnom meste ako výnimočný európsky národ s pestrými a bohatými tradíciami. Vytvárame ten najlepší čas a priestor pre prezentáciu krajiny zahraničiu i nám samým.