Dni majstrov 2010

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v spolupráci s Bratislavským kulturno informačným strediskom a hlavným mestom SR B chce festivalom do Bratislavy priniesť špecifiká ľudovej kultúry a remesla z rôznych regiónov Slovenska a prezentovať kultúrnu pestrosť krajiny, jej nárečí a dialektov, vôní, zvukov a zručností prostredníctvom viacerých podujatí.

28. - 29. augusta 2010
Pešia zóna Starého mesta