Program festivalu Dni majstrov 2009

Celodenný program: (10:00 – 18:00 hod.)


Remeslá a výroby - Hviezdoslavovo námestie

• 90 výrobcov tradičných remesiel a ľudových výrob
• debnári, rezbári, korytári, drotári, kováči, hrnčiari, košikári, nožiari, tkáči, kožiari, pernikári...


Škola remesiel pre deti - Panská ulica (oproti BIBIANE )

• pouličné tvorivé dielne - točenie na hrnčiarskom kruhu, modelovanie z hliny maľovanie na sklo, tkanie na krosnách, paličkovanie čipiek, opletanie nádob drôtom, výroba bábik zo šúpolia ...


Tradičná kuchyňa - Rybné námestie

• párance z Pukanca, štrúdle z Kozároviec, trdelníky zo Skalice, oštiepky zo salaša, medovníky


Altánok - Hviezdoslavovo námestie

• Živé múzeum domácich prác z Kozároviec a Turej Lúky
• Bezobratři (etno hudba)
• Banda (etno hudba)
• Priatelia autentického folklóru (Nitra)
• multiinštrumentalisti Juraj Dufek a Milan Rusko


BIBIANA – nádvorie


• Janko Polienko – bábkové predstavenia Nely Dušovej


Malé pódium - Rudnayovo námestie

• pouličné bábkové divadlo Theatro Pimprle, ČR
• Dobré nožnice prajem – zázračné vystrihovanie z papiera s bábkohercom K. Krčmárom, SK
• Otto van der Mieden, bábkar a verklikár, Holandsko


 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Dni majstrov > Dni majstrov 2009 > Program festivalu Dni majstrov 2009