Ondrej Barto, Klenovec

Ondrej Barto, KlenovecNarodil sa v Klenovci v r. 1934. Tu žije a pôsobí dodnes. Pôvodným povolaním je lesník. Základy výroby lubových košíkov zo štiepaného dreva získal už v detstve od starých rodičov a neskôr od svojho otca.

Košíky zhotovoval pre vlastnú potrebu a pre svojich najbližších popri zamestnaní. Začínal od košíkov jednoduchých tvarov: opálky okrúhle a oválne, košíky na nosenie dreva, chrbtáky na nosenie zemiakov a rôzne iné používané pri hospodárstve. Po zdokonalení a nadobudnutí zručnosti sa jeho sortiment rozšíril o nové tvary.

Intenzívnejšie sa výrobe začal venovať až po odchode do invalidného dôchodku. Veľké zdravotné problémy s kĺbami na nohách mu obmedzujú pohyb, takže musí často prekonávať ťažkosti so zaobstarávaním a prípravou materiálu. Tým je obmedzovaná aj jeho produkcia. Ale napriek všetkému robí košíky rád a baví ho to.

So svojimi výrobkami sa často prezentuje v Klenovci a jeho okolí. Spolupracuje s Obecným úradom a zúčastňuje sa aj na Gemersko-malohontských folklórnych slávnostiach.

Ondrej Barto zachováva a rozvíja krásnu a dnes už ojedinelú tradičnú techniku, je zručný, dôsledný a tvorivý v odbore, ktorému sa venuje desaťročia.
S ÚĽUV-om spolupracuje od r. 1998.