Milan Látka, Prievidza

Milan Látka, Prievidza Narodil sa v r. 1956 v Českom Krumlove. V súčasnosti žije a pracuje v Prievidzi. Vyučený je ako kováč a podkúvač. Niekoľko rokov pracoval v bani, kde sa zoznámil s Jánom Lenhartom z Bojníc, synom majstra ĽUV Jozefa Lenharta .

Počas návštev v rodine Lenhartovcov sa stretával s ľudovoumeleckými výrobkami, ktoré v tom čase vyrábali Ján a Jozef Lenhartovci pre ÚĽUV. Práve tu ho upútali pastierske nože zo zbierky majstra Jozefa Lenharta. Začal sa viac z$aujímať o staré remeslo a pastierskym nožom sa začal venovať systematicky. Študoval ich výzdobu, tvar čepele, použitý materiál a celú konštrukciu. Prehlboval si vedomosti a rozširoval si vlastnú zbierku pastierskych nožov, ktorú získaval darom a kúpou. Druhú časť jeho zbierky tvorí obrazová a a fotografická dokumentácia nožov. Tieto zbierky využíva priamo v praxi. Sú preňho stále východiskovým študijným materiálom pri výrobe nožov.

Milan Látka sa tejto profesii venuje už dve desaťročia a počas týchto rokov sa vypracoval na výnimočného odborníka. Známy je ako výrobca nožov nielen vo svojom regióne a na Slovensku, ale aj v zahraničí, kde sa zúčastňuje na rôznych nožiarskych výstavách a podujatiach.

V súčasnosti vyrába asi 15 variantov pastierskych nožov zdobených vylievaným cínom. Získal viacero ocenení doma i v zahraničí.

S ÚĽUV-om spolupracuje od r.1984