Karol Tencer, Nová Baňa

Karol Tencer, Nová Baňa Narodil sa v Novej Bani v r. 1924. Vyrastal v rodine roľníka a celú svoju mladosť spojil s prácou na poli a okolo gazdovstva.

Ako 30-ročný odchádza pracovať do rudných baní v Hodruši a neskôr v Novákoch. Táto ťažká a namáhavá práca mu podlomila zdravie a tak ako čiastočný invalid sa zamestnal v družstve invalidov. Začal sa venovať výrobe košíkov z opletanej slamy. Remeslu sa priučil ešte ako dieťa u svojho otca, ktorý ich pre potreby v domácnosti plietol pre svoju rodinu. Techniku postupne zdokonaľoval a zušľachťoval.

Materiál na výrobu si zabezpečuje a pripravuje sám. V letných mesiacoch sa venuje pestovaniu slamy a jej spracovaniu. Zimné mesiace využíva na pletenie.

Slamenice Karola Tencera si našli mnoho obdivovateľov a užívateľov. Do výrobkov vkladá svoju zručnosť, um a uchováva techniku, ktorá je dnes už ojedinelá.

Svoje majstrovstvo v práci s opletanou slamou predvádza a prezentuje aj na rôznych podujatiach a výstavách: Dni majstrov ÚĽUV, EĽRO Kežmarok, na výstavách v Novej Bani, Žiari nad Hronom a v Ružomberku.

S ÚĽUV-om spolupracuje od r. 1990.