František Oceľ, Polomka

František Oceľ, Polomka Narodil sa v Polomke v r. 1952, v malebnom kraji, kde ľudová výroba a remeslo malo v tom čase svoje praktické využitie. Tu v súčasnosti býva a pôsobí.

František Oceľ je vyučený poľnohospodársky inžinier. Talent zdedil po svojom otcovi vyučenom debnárovi , ktorý denne vo svojej dielničke vyrábal rôzne druhy úžitkových riadov, ktoré sa používali na salašoch, v domácnostiach a vo vinohradníctve. Otcove bohaté skúsenosti, rady a zručnosť našli v synovi pozorného pokračovateľa, spolupracovníka a dnes aj nositeľa rodinnej tradície.

Debnárskej výrobe sa František Oceľ venuje od r. 1992. Dôverne pozná vlastnosti dreva, prípravu a technológiu dnes už unikátnej debnárskej výroby.

So svojou produkciou sa zúčastňuje na rôznych podujatiach, kde výrobu aj predvádza: Dni majstrov ÚĽUV, EĽRO Kežmarok, Radvanský jarmok, Folklórne slávnosti Detva, Dni mesta Banská Bystrica.
František Oceľ svoju produkciu posunul do polohy úžitkovej, v súčasnosti ale zachováva aj pôvodný sortiment, technológiu realizácie a tvaroslovie. Jeho práca je dôsledná a precízna.

S ÚĽUV-om spolupracuje od r. 1994.