Dni majstrov na Hrade 2006

16. ročník festivalu tradičných remesiel a ľudových výrob spojený s hudobnými prezentáciami regiónov a s ponukou regionálnych jedál zo Slovenska.


1. – 2. september 2006, Bratislavský hrad

Organizátori

ÚĽUV - Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava
BKIS – Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
SĽUK – Slovenský ľudový umelecký kolektív
Hlavné mesto SR Bratislava

Podujatie sa konlo pod záštitou prezidenta republiky Ivana Gašparoviča a primátora hlavného mesta SR Andreja Ďurkovského. Festival sa uskutočňil s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.


Ponuka festivalu

  • Živé predvádzanie remeselných výrob - okolo 90 výrobcov zo Slovenska s pestrou škálou remesiel
  • Informačné stánky o remeselníkoch a tradičných remeslách na Slovensku
  • Predaj časopisov a publikácií o remeslách
  • Detské tvorivé dielne za účasti lektorov Školy remesiel ÚĽUV Bratislava a Školy remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
  • Počas oboch dní vystúpenia hudobných skupín rôznych žánrov a hráčov na ľudové nástroje
  • Bezplatný vstup na festival
  • Oceňovanie vynikajúcich výrobcov čestným titulom majster ľudovej umeleckej výroby
  • Vystúpenie SĽUK-u s programom SEN v areáli hradu dňa 1. septembra o 19,30 hod
    (vstupné na večerný koncert 100, - Sk)

Dni majstrov 2006

 

Festival nadväzuje na doterajších 15 ročníkov prehliadok remesiel známych ako Dni majstrov ÚĽUV. S novým názvom DNI MAJSTROV NA HRADE je spojené rozšírenie festivalu a najmä výber novej lokality: organizátori sa rozhodli pre jeho konanie v areáli Bratislavského hradu. Festival sa bude v ďalších ročníkoch organizovať tradične pri príležitosti štátneho sviatku SR – Dňa Ústavy SR.

Dni majstrov 2006

Každoročne 1. septembra sa Bratislavský hrad stane miestom dvojdňovej slávnosti určenej celým rodinám a všetkým návštevníkom hlavného mesta. Hlavným programom bude živé predvádzanie výrob najrôznejších predmetov – košíkov, zvoncov, píšťal, plátna, čipiek, ale aj menej známe zdobenie nádob z tekvíc a iné.
Festivaly remesiel pod záštitou Ústredia ľudovej umeleckej výroby bývajú vždy výberom toho najlepšieho, čo je možné na Slovensku v oblasti ľudovej výroby, tradičných remesiel a ľudového umenia ponúknuť. Nadchádzajúci ročník festivalu DNI MAJSTROV NA HRADE bude zaujímavý tým, že predstaví remeslá, folklór a gastronomické zvyklosti podľa regiónov Slovenska.

Dni majstrov 2006

Tradičnú výrobu a remeslá v ich súčasnej podobe predstavia majstri debnárstva, hrnčiarstva, košikárstva, drotárstva, kováčstva, návštevníci uvidia ukážky korytárskej výroby, výroby bačovského riadu, výroby plechových a liatych zvoncov, vylievanie cínom, tkanie na krosnách, výrobu z kože, pletenie zo šúpolia a slamy.
Kategóriu ľudového umenia zastupujú textilné techniky – výšivky a paličkované čipky, maľba na sklo, drevorezba, zdobenie medovníkov, zdobenie kraslíc rôznymi technikami (dierkovanie, vyškrabovanie, opletanie niťou, drôtovanie). Z oblasti hudobných nástrojov sa predstavia verejnosti viacerí výrobcovia fujár, píšťal a drumblí.

Dni majstrov 2006

Súčasťou podujatia sú tvorivé dielne pre deti, spojené s výučbou starých remeselných techník. Pod dohľadom odborných lektorov Školy remesiel ÚĽUV Bratislava a Školy remesiel ÚĽUV Banská Bystrica si detskí návštevníci môžu vyskúšať prácu s prírodným materiálom a niektoré jednoduchšie výrobné techniky, napr. drevorezbu, výroba z drôtu, točenie na hrnčiarskom kruhu, prácu so šúpolím a so slamou, zdobenie medovníkov, paličkovanie, plstenie, tkanie na krosnách a maľbu na sklo.

Udeľovanie titulov Majster ĽUV

Súčasťou Dní majstrov na Hrade, Bratislava 2006 bol aj slávnostný večer s vystúpením súboru SĽUK dňa 1. septembra na nádvorí Bratislavského hradu. V závere večera odovzdali spoločne riaditeľ ÚĽUV Milan Beljak a primátor hl. mesta SR Bratislavy Andrej Ďurkovský čestné ocenenia štyrom z celkového počtu šiestich ocenených majstrov ľudovej umeleckej výroby.
Ocenenie im priznala komisia, pôsobiaca pre tento účel na pôde ÚĽUV. Komisia je zložená z odborníkov - etnológov. Doposiaľ získalo ocenenie celkovo 335 remeselníkov a ľudových výrobcov zo SR.

Dvaja ocenení majstri na tohoročnú slávnosť nemohli pricestovať zo zdravotných dôvodov.

Titul Majster/Majsterka ľudovej umeleckej výroby udelil ÚĽUV v roku 2006 nasledovným výrobcom:

Ondrej Barto z Klenovca – majster ĽUV v odbore pletenie z lubov
Júlia Gabrišková z Dunajskej Stredy – majsterka ĽUV v odbore výroba zo šúpolia
Milan Látka z Prievidze – majster ĽUV v odbore výroba pastierskych nožov
František Oceľ z Polomky – majster ĽUV v odbore debnárstvo
Ján Parikrupa z Pozdišoviec – majster ĽUV v odbore hrnčiarstvo
Karol Tencer z Novej Bane – majster ĽUV v odbore pletenie zo slamy