Dni majstrov ÚĽUV 2005

15. ročník festivalu tradičnej výroby, remesiel a ľudového umenia
3. 9. – 4. 9. 2005, 10.00 – 18.00
Primaciálne námestie a nádvorie Starej radnice, Bratislava

pod záštitou Františka Tótha, ministra kultúry SR a Andreja Ďurkovského, primátora Hlavného mesta SR Bratislavy

Dni majstrov 2005Organizuje:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Hlavné mesto SR Bratislava
Ministerstvo kultúry SR

Fotoreportáž - Dni majstrov 2005

Program

Predvádzanie tradičných výrob a remesiel

53 výrobcov z rôznych regiónov Slovenska
Primaciálne námestie
sobota a nedeľa od 10.00 do 18.00 hod.
vstup voľný

 • dlabanie a štiepanie dreva
 • výroba zo svoru
 • debnárstvo
 • drevorezba
 • drotárstvo
 • kováčstvo
 • liate a plechové zvonce
 • vylievanie kovom
 • hrnčiarska výroba
 • výroba čižiem
 • remenárska výroba a škola plieskania bičom
 • pletenie z prútia, slamy, šúpolia
 • vyšívanie
 • paličkovanie čipiek
 • tkanie na krosnách
 • zdobenie kraslíc
 • maľba na sklo
 • zdobenie medovníkov
 • výroba hudobných nástrojov

Škola remesiel pre deti

Nádvorie sv. Juraja, Nádvorie Starej radnice
sobota a nedeľa od 10.00 do 18.00 hod.
vstup voľný

 • Drevorezba
 • Drotárska výroba
 • Maľba na skle
 • Paličkovanie čipiek
 • Pletenie zo slamy Šúpoľové bábiky
 • Tkanie na krosnách
 • Točenie na kruhu
 • Zdobenie medovníkov
 • Plstenie

Kroje Slovenska - Tradícia a inšpirácia

Galéria ÚĽUV, Obchodná ulica, Bratislava
Výstava prác majstrov ľudovej umeleckej výroby spolupracujúcich s ÚĽUV-om
sobota a nedeľa od 10.00 do 18.00 hod.
vstup voľný

Modlitba národa. Scénický program

Koncertná sieň Klarisky, nedeľa o 8.30 hod.
vstup voľný
Účinkujú: fujaristi Pavel Bielčik, Michal Fiľo, Daniel Homola, Vladimír Homola, Milan Katreniak, Tibor Kobliček, Karol Kočík, Ján Kroták, Miroslav Moncoľ, Martin Tesák, speváčky Anna Hulejová, Monika Kandráčová, Darina Laščiaková, Mužská spevácka skupina z Heľpy, sprievodné slovo Jozef Šimonovič, autor a režisér programu Roman Malatinec.

Odovzdávanie titulu Majster ľudovej umeleckej výroby

Dvor remesiel ÚĽUV
sobota o 19.30 hod.
vstup na zvláštne pozvánky

V jubilejnom roku 60. výročia vzniku Ústredia ľudovej umeleckej výroby sa dňa 3. 9. 2005 konala v Bratislave slávnosť odovzdania titulov a osvedčení novým majstrom ľudovej umeleckej výroby.

Osvedčenie Majster /majsterka/ ľudovej umeleckej výroby udelil ÚĽUV v roku 2005 deviatim výrobcom:
Hedviga Juračková z Bratislavy – majsterka ĽUV v odvetví výroby krojovaných bábik
Mária Kesziová z Nesvád – majsterka ĽUV v odvetví výroby zo šúpolia
Tibor Kobliček z Turičiek – majster ĽUV v odvetví výroby ľudových hudobných nástrojov
Emília Kováčiková z Košece – majsterka ĽUV v odvetví výšivky
Kornélia Pussová zo Šamorína – majsterka ĽUV v odvetví keramiky
Helena Pustaiová z Kuzmíc – majsterka ĽUV v odvetví tkania na krosnách
Zuzana Šeboková z Horných Salíb - majsterka ĽUV v odvetví tkania na krosnách
Ján Staňo zo Sučian – majster ĽUV v odvetví výroby z kože
Vlasta Žiaranová z Bratislavy – majsterka ĽUV v odvetví výroby krojov

Fotoreportáž z udelenia titulov Majstri ĽUV 2005

Slávnostný večer pri príležitosti 60. výročia vzniku Ústredia ľudovej umeleckej výroby

Dvor remesiel ÚĽUV
sobota o 19.30 hod.
vstup na zvláštne pozvánky

Na slávnostnom večere v ÚĽUV bol prítomný už po druhý krát prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a ďalší oficiálni hostia.

Fotoreportáž z návštevy prezidenta SR v UĽUV

Podujatie podporili:
Ministerstvo kultúry SR
Hlavné mesto SR Bratislava
Konto Orange, nf.
Mestské múzeum Bratislava
Mesto Detva