Dni majstrov ÚĽUV 2003 - festival ľudovej umeleckej výroby a remesiel

6. – 7. september 2003, od 10.00 do 18.00 hod.
Primaciálne námestie a nádvorie Starej radnice, Bratislava

Dni majstrov 2003

Podujatie, ktoré Ústredie ľudovej umeleckej výroby usporadúva po trinásty rok, patrí v Bratislave k už tradičným aktivitám začiatku jesene. Jeho hlavným zámerom bolo predstaviť verejnosti to najlepšie zo súčasného slovenského ľudového umenia a remesla. Dramaturgia dvojdňového festivalu v centre mesta zahŕňala toho roku okrem predvádzania ľudovoumeleckej výroby a školy remesiel pre detských návštevníkov aj prehliadku krojovej tvorby ÚĽUV, výstavu majstrov ľudovej umeleckej výroby "Pocta majstrom ÚĽUV", či zábavno-súťažné podujatia.

Spoluorganizátori:
Mestské múzeum v Bratislave
Agentúra ARTES

Predvádzanie tradičných výrob a remesiel

Primaciálne námestie
6. – 7. september 10.00 – 18.00 hod.

Dni majstrov 2003

V rámci prehliadky tradičnej výroby a remesiel sa na Primaciálnom námestí predstavilo tridsať remeselníkov. Návštevníci s nadšením sledovali pracovné postupy výroby z dreva (dlabanie a štiepanie, práce zo svoru, debnársku a korytársku výrobu, rezbárstvo), z kovu (plechové a liate zvonce, výroba nožov, drotárstvo), prácu košikárov (pletenie z prútia, slamy, šúpolia), medovnikárov, vyšívačiek, čipkárok, alebo aj zdobenie kraslíc a maľbu na skle. Okrem točenia na hrnčiarskom kruhu si záujemcovia mali možnosť pozrieť modelovanie z hliny či maľbu keramických kachlíc. Svoju zručnosť predviedli remeselníci venujúci sa tkaniu rohoží z pálky, výrobe hudobných nástrojov, pleteniu vlnených papúč a tkaniu na krosnách.

Pocta majstrom ÚĽUV – vernisáž výstavy

6. 9. o 18.00 hod.
Mestské múzeum – Stará radnica
Výstava prác majstrov ľudovej umeleckej výroby spolupracujúcich s ÚĽUV-om
Trvanie výstavy: od 7. 9. do 5. 10. 2003

Dni majstrov 2003

Výstava predstavuje výber z tvorby 70 majstrov ľudovej umeleckej výroby, ktorí spolupracujú s ÚĽUV-om niekoľko desiatok rokov. Ponúka návštevníkom na obdiv a inšpiráciu majstrovské diela zo sústruženého a vybíjaného dreva, pastierske výrobky, drevorezby, maľby na skle, práce z rohoviny, kože, hrnčiarske a majolikové výrobky, produkciu majstrov pracujúcich s prútím, šúpolím, korienkami, vystavené sú kovové šperky, liate zvonce a tiež textilná výroba – od modrotlače cez tkaný textil až po výšivky a čipky.

Škola remesiel ÚĽUV – tvorivé dielne pre deti

Nádvorie Starej radnice
6. – 7 . september
sobota – nedeľa 10.00 – 17.30 hod.

Dni majstrov 2003

Pre deti boli na Nádvorí Starej radnice k dispozícii lektormi vedené tvorivé dielne, v rámci ktorých si deti mohli vyskúšať rôzne druhy ľudových remesiel – drevorezbu, drotársku výrobu, točenie na hrnčiarskom kruhu, výrobu šúpoľových bábik, pletenie zo slamy, tkanie na krosnách, paličkovanie čipiek, maľbu na skle, zdobenie medovníkov, plstenie a zdobenie kraslíc. Tvorivé dielne sa stretli s veľkým záujmom zo strany verejnosti.

Zábavno-súťažné podujatia

Primaciálne námestie
sobota – nedeľa 10.00 –18.00 hod.

Všetci tí, ktorých zaujíma, či by zvládli pracovné činnosti bežné pre život našich predkov, sa o tom mali možnosť presvedčiť prostredníctvom súťaží v mlátení cepmi, zatĺkaní klincov na jedenkrát, ťahaní vína z tekvice, moržovaní kukurice a pod. Folklórna skupina Konopa z Kozároviec predvádzala a záujemcom živé obrazy z dedinského prostredia.

Prehliadka krojovej tvorby ÚĽUV

Nádvorie Starej radnice
sobota 6. 9., začiatok o 19.30 hod., vstup voľný

Komponovaný program v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb prilákal na nádvorie Starej radnice takmer dve stovky divákov.

Fotoreportáž

Fotogaléria Dni majstrov 2003