Dni majstrov ÚĽUV 2022

 

32. ročník najväčšieho festivalu tradičných remesiel DNI MAJSTROV ÚĽUV 2022 sa uskutoční v dňoch
3. – 4. septembra 2022 na Hviezdoslavovom námestí, Rybnom námestí a Panskej ulici v Bratislave.

Jeho hlavným motívom je materiál drevo a kyjatická hračka. V pešej zóne Starého Mesta uvidíte remeselníkov z celého Slovenska predvádzať tradičné remeslá, v altánku na Hviezdoslavovom námestí zase kultúrny program. Rodiny s deťmi sa môžu tešiť na obľúbenú Školu remesiel a nebudú chýbať ani tradičné jedlá slovenskej kuchyne. Podujatie je súčasťou Bratislavského kultúrneho leta.

Záštitu nad podujatím prevzala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová.

Tešíme sa na vás!

 
 

Dni majstrov ÚĽUV 2022

3. – 4. septembra 2022 (sobota-nedeľa)

10:00 – 18:00 Hviezdoslavovo námestie

- jarmok majstrov tradičného remesla
- hudobno-tanečný program (Altánok)

Škola remesiel ÚĽUV pred Bibianou (Panská ulica)
Sobota 3. septembra 2022
11:00-18:00  Tvorivé dielne pre deti (hrnčiarstvo, drotárstvo, textilné techniky, rezbárstvo, maľba na sklo)
- oddychovo-herná zóna pre rodičov s deťmi
15:00  Teatro Carnevalo: Gašparko a zázračná skrinka (tradičné pouličné divadlo)

Nedeľa 4. septembra
11:00-18:00  Tvorivé dielne pre deti (hrnčiarstvo, drotárstvo, textilné techniky, rezbárstvo, maľba na sklo)
- oddychovo-herná zóna pre rodičov s deťmi
15:00  Teatro Carnevalo: Gašparko a zázračná skrinka (tradičné pouličné divadlo)

Kultúrny program
Altánok, Hviezdoslavovo námestie

Sobota 3. septembra 2022

11:00  Slávnostné otvorenie festivalu
- Trombitáši, Lúky pod Makytou
-  príhovor generálnej riaditeľky ÚĽUV-u Evy Ševčíkovej a starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej

11:15  FS Očovan

11:30 Remeslo má zlaté dno
- predstavenie histórie a výroby kyjatickej hračky (Ladislav Hedvigi, Rimavské Zalužany)

12:00  Šajbianske Pršťoke
- Marián Kováč, heligónka

12:30  Pri muzike
- rozkazovačky ĽH Očovan

12:45  Trombitáši, Lúky pod Makytou  

13:00  Malí remeselníci
- súťaže pre deti

13:30  DFS Vienok     

13:45  Prestávka

14:15  FS Očovan

14:30  Rozhovor s riaditeľkou Regionálneho centra remesiel ÚĽUV Bratislava Milenou Holánovou o činnosti centra a udržiavaní tradičnej výroby

15:00  Trombitáši, Lúky pod Makytou 

15:15  DFS Vienok

15:30  „Ej keď som ja bačovau, keď som ovce pásov“
- Florián Šavrtka, pokračovateľ rodinnej tradície výroby lubových košov

16:00  Rozhovor s riaditeľkou Regionálneho centra remesiel ÚĽUV Banská Bystrica Katarínou Chruščovou o činnosti centra a udržiavaní tradičnej výroby

16:15  DFS Vienok

16:30  Šajbianske Pršťoke
- Marián Kováč, heligónka

16:45  Záver programu s FS Očovan a Trombitášmi z Lúk pod Makytou, pozvánka na nedeľu

Nedeľa 4. septembra 2022

11:00  Otvorenie programu
- Trombitáši, Lúky pod Makytou

11:15  FS Liptov, Po bačovsky

11:30  Remeslo má zlaté dno
- predstavenie histórie a výroby kyjatickej hračky (Ladislav Hedvigi, Rimavské Zalužany)

12:00  Trombitáši, Lúky pod Makytou 

12:30  „Ej keď som ja bačovau, keď som ovce pásov“
- Florián Šavrtka, pokračovateľ rodinnej tradície výroby lubových košov

12:45  DFS Čečinka  

13:00  Malí remeselníci
- súťaže pre deti

13:30  Rozhovor s riaditeľkou Regionálneho centra remesiel ÚĽUV Košice Júliou Jeleňovou o činnosti centra a udržiavaní tradičnej výroby

13:45  Prestávka

14:15  FS Liptov     

14:30  Trombitáši, Lúky pod Makytou 

14:45  Škola tanca pre najmenších
- DFS Čečinka

15:15  Šajbianske Pršťoke
- Marián Kováč, heligónka

15:30  FS Liptov

15:30  Rozhovory o remesle a výrobe, hudobné vstupy

16:00  Trombitáši, Lúky pod Makytou 

16:15  DFS Čečinka a sólisti

16:45  Záver kultúrneho programu, pozvánka na Dni majstrov ÚĽUV 2023
- FS Liptov
- Fujaristi
- Trombitáši, Lúky pod Makytou 

Programom sprevádza Igor Hraško

Vizuál

 
 

Partneri:

Bratislava-Staré Mesto
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Bratislavské noviny
in.ba - informačný magazín Bratislavy
Bratislava Tourist Board
PraveSlovenske.sk
Bigmedia
BIBIANA
kamdomesta.sk
Sedita - pečivárne Sereď
Židovská náboženská obec Bratislava
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
 

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Dni majstrov