Podujatia v roku 2018

 

Vianoce v ÚĽUV-e

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) pozýva všetkých milovníkov tradičných Vianoc a ručnej výroby na podujatie Vianoce v ÚĽUV-e, ktoré sa uskutoční 13. decembra 2018 v troch regionálnych centrách remesiel (RCR) ÚĽUV v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. V piatok 14. decembra 2018 sa na vianočnú nôtu naladí aj Galéria a predajňa ÚĽUV v Tatranskej Lomnici. Čaká na vás zážitková prezentácia tradičných remesiel v podobe predvádzania výroby či tvorivých dielní a priblíženie ľudových predvianočných a vianočných zvyklostí.

 
 

Kroje vo dvore

Ústredie ľudovej umeleckej výroby vás pozýva na podujatie Kroje vo dvore, ktoré sa uskutoční 4. októbra 2018 v troch regionálnych centrách remesiel (RCR). Prvý októbrový štvrtok medzi 15.00 a 18.00 h sa dvory ÚĽUV-u stanú jedinečným miestom, ktoré zaplnia kroje z rôznych regiónov Slovenska. Bratislava, Košice i Banská Bystrica budú hýriť v tento deň farbami a vzormi zdobiacimi tradičný ľudový odev.