ÚĽUV deťom 2011

 

Dňa 1. 6. 2011 sa vo Dvore remesiel ÚĽUV uskutočnilo podujatie s názvom ÚĽUV deťom 2011. Udalosť bola venovaná deťom. Bola zameraná na podporu vzťahu detí k tradičnému remeslu a tiež k tradičnej ľudovej kultúre, čím pomohla vytvoriť aj vzťah k národnej identite. Podujatie zároveň zviditeľnilo zásluhy ÚĽUV-u v oblasti vzdelávania detí a posilnilo značku ÚĽUV. Udalosť bola zameraná aj na podporu predaja výrobkov určených deťom (detské hračky) v predajni ÚĽUV Plus, čo bolo manifestované aj vo výkladoch predajní na Obchodnej ul. a na námestí SNP v Bratislave.
Program podujatia prebiehal v nasledujúcom časovom harmonograme:

  • Výchovno-vzdelávacia interaktívna prednáška Mariána Plavca (10.00 h., 12.00 h.)
  • Tvorivé dielne Centra remesiel ÚĽUV (11.30h., 13.30 h.)
  • Čítanie slovenských ľudových rozprávok v podaní Lucie Arendášovej (11.00 h., 13.00 h.)

Pri tejto príležitosti bol Dvor remesiel naaranžovaný pani Holaňovou. Boli použité voľne zavesené „vtáčiky“, čo korešpondovalo nielen s hravým motívom Medzinárodného dňa detí ale aj s logom ÚĽUV-u. 
Na podujatí sa zúčastnili deti zo ZŠ Tbiliská a z Diagnostického centra na Slovinského ul.
Tlačová správa k podujatiu a elektronická forma pozvánky bola pred podujatím rozosielaná médiám. Pozvánka na podujatie vo forme pohľadnice bola distribuovaná pred podujatím ako aj odovzdávaná priamo na podujatí. Deti si okrem pohľadnice odnášali aj výrobky vytvorené v Tvorivých dielňach zameraných na rezbárstvo, drotárstvo hrnčiarstvo a textil.