Návšteva prvých dám Slovenskej a Poľskej republiky

 

Dňa 22. 6. 2011 sa v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave uskutočnila návšteva prvých dám Slovenskej a Poľskej republiky pani Silvie Gašparovičovej a Anny Komorowskej.

Ako sa už stalo dobrým zvykom pri oficiálnych návštevách Slovenska, aj tento krát pri návšteve poľského prezidenta Bronislawa Komorovského, sme mali tú česť prijať v ÚLUV-e prvú dámu Poľskej republiky Annu Komorowskú, ktorú sprevádzala prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová.
Prvé dámy privítal v priestoroch ÚĽUV-u generálny riaditeľ Milan Beljak a riaditeľka Školy remesiel Oľga Fratričová, ktorí obe dámy sprevádzali počas ich návštevy.

 
 

Na úvod sa prvé dámy ponúkli tradičným chlebom a soľou. Ponúkala ich zamestnankyňa ÚĽUV-u Monika Zapletalová oblečená v tradičnom slovenskom kroji. Po prehliadke dielní poľská prvá dáma odovzdala deťom v dielňach drobné darčeky – krojovanú bábiku chlapca a dievčiny v tradičnom Krakowskom kroji. Následne si návšteva prezrela predajne ÚĽUV Plus. Na záver prehliadky predajní boli prvým dámam odovzdané dary paličkovaný obrázok pre prvú dámu z Poľska a publikácia z Vydavateľstva ÚĽUV pre slovenskú prvú dámu.
Návšteva sa stretla s pozitívnym ohlasom na strane hostí a zároveň potvrdzuje výnimočnú kvalitu tradičných ľudovoumeleckých výrobkov, ktorej zárukou je značka ÚĽUV. Aj táto návšteva tak opätovne potvrdzuje, že ÚĽUV je Slovensko.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Archív podujatí ÚĽUV > Podujatia v roku 2011 > Návšteva prvých dám Slovenskej a Poľskej republiky