Prezentácia a krst knihy Dušan Benický

 

Dňa 28. júna 2011 sa v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici uskutočnilo podujatie: Prezentácia a krst knihy Dušan Benický. Krst knihy začal o 15.00 hodine v priestoroch kinosály Múzea SNP. Podujatím sprevádzal a moderoval ho námestník pre úsek marketingu a PR ÚĽUV-u Martin Minárik. Knihu svojimi príhovormi uvítali do sveta jej autorky Irena Pišútová a Marta Pastieriková a krstil ju papierovými miniatúrami maľby na sklo generálny riaditeľ ÚĽUV-u Milan Beljak. Svojim úprimným príhovorom poďakoval ÚĽUV-u aj autorkám samotný Dušan Benický, o ktorom kniha hovorí. Krst knihy ako aj nasledujúcu vernisáž spríjemnili hrou na tradičné ľudové nástroje pán Palovič a Kočík. Podujatie navštívilo mnoho priaznivcov a priateľov pána Benického, ktorí si zároveň kúpili predmetnú publikáciu.
Po oficiálnej časti nasledovala vernisáž s pripraveným občerstvením a autorské podpisovanie knihy. Na krste sa zúčastnili aj zástupcovia médií pani Čížová (Rádio Regina) a pani Szakacsová (Rádio Lumen), ktoré pripravili o krste aj reportáže.