Pochvalné listy

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE FUJARISTOV V ČIČMANOCH – 23.9 – 25.9. 2011-09-27

Zamilovali ste sa do fujary? Dokázali by ste počúvať jej clivé a prekrásne piesne nepretržite? Tak určite príďte o rok do Čičmian na stretnutie fujaristov. To tohoročné je už za nami, ale pokúsim sa aspoň z časti opísať úžasné chvíle, ktoré sme prežili počas prvého jesenného víkendu v tejto čarovnej slovenskej dedine.
V krátkosti by som to opísal asi takto: Prekrásne prostredie uprostred hôr, vynikajúce počasie, perfektný program, rodinná atmosféra a nezabudnuteľný zážitok. Za týmto krátkym hodnotením sa však skrýva svedomitá príprava a poctivá práca celého realizačného tímu, ktorému sa podarilo do Čičmian prilákať vyše 40 fujaristov z celého Slovenska. Každý z nich si priniesol fujaru a kroj a tak nič nebránilo tomu, aby svojou hrou a spevom prispeli do hodnotného programu, ktorý návštevníci mohli uvidieť počas troch festivalových dní.. Okrem fujaristov v programe vystúpila aj mužská spevácka skupina z Heľpy, folklórna skupina z Važca, ženská spevácka skupina z Lietavskej Závadky, folklórny súbor Bystrina, ale aj súrodenci Štefánikovci, ktorí prítomným zahrali na fujarách - Trombitách. Určite nikto z prítomných nikdy nezabudne na začiatok sobotňajšieho programu, keď namiesto klasickej festivalovej zvučky zaznela pieseň Na Kráľovej holi, stojí strom zelený. Spievali ju na pódiu muži z Heľpy a spolu s nimi celé hľadisko, zákulisie a snáď aj celé Čičmany. Festival sa však začal už v piatok večer a tento rok sa podaril Michalovi Filovi husársky kúsok. Pozvanie prijal a svojou prítomnosťou nás poctil vzácny človek, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o zápis slovenskej fujary do nehmotného kultúrneho dedičstva organizácie UNESCO. Do Čičmian prišiel profesor, doktor Oskár Elschek a tak celý piatkový večer sa niesol v duchu tejto vzácnej historickej chvíle, ktorá sa konala v Paríži v roku 2005. Prítomní fujaristi aj obdivovatelia tohto jedinečného hudobného nástroja mohli vzdať hold a uctiť si potleskom celoživotnú prácu pána Oskára Elscheka, ktorý spolu zo svojou manželkou obetoval mnoho desiatok rokov výskumu slovenských, ľudových, hudobných nástrojov.
Tri dni fujarového festivalu v Čičmanoch boli sviatkom fujary a za tieto vzácne chvíle sa patrí poďakovať tým, vďaka ktorým sa toto podujatie uskutočnilo. Za všetkých prítomných chcem poďakovať za skvelú prácu Michalovi Filovi a jeho rodine, obci Čičmany, priateľom, sponzorom, účinkujúcim aj divákom. Úprimné poďakovanie patrí aj organizácii ÚĽUV, ktorá si zobrala patronát nad týmto sviatkom slovenského folklóru . Verím, že samotná Duša fujary bola počas podujatia medzi nami a cez prekrásnu slovenskú pieseň otvorila srdcia a naplnila ich láskou.

Ešte raz ďakujem a teším sa na stretnutie fujaristov v Čičmanoch v roku 2012!

V Očovej 27.9. 2011.


Dušan H o l í k
(www.dusafujary.org)


Poďakovanie za nevšedný zážitok !

SOŠ drevárska vo Zvolene je jediná škola na Slovensku, v ktorej sa vyučuje študijný odbor výroba hudobných nástrojov. Žiaci tohto študijného odboru sa v prvom ročníku štúdia zameriavajú na výrobu ľudových hudobných nástrojov (píšťale, fujary), vo vyšších ročníkoch na výrobu huslí, dnes už aj gitár. Pravidelne sa zúčastňujeme so žiakmi tohto študijného odboru, folklórnych festivalov a podujatí. V dňoch 23.09.-25.09.2011 sme sa zúčastnili stretnutia fujaristov v Čičmanoch s názvom „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane“. Autorom programu bol Michal Fiľo, spoluorganizátorom Juraj Kudjak.

Jedinečný zážitok z podujatia mi vtlačil do ruky pero, aby som vyjadril úctu a obdiv k tomuto podujatiu. Bolo to neformálne stretnutie ľudí, ktorí prejavujú lásku k drevu, jeho kráse a funkcii. Veď vyrobiť z dreva hudobný nástroj je vrcholom jeho umeleckého spracovania. Málokedy tak čisto rezonuje na folklórnom podujatí fujara a folklór ako to bolo v Čičmanoch. Bolo to stretnutie ľudí, ktorí majú rovnaké srdce. Účastníci sa od seba líšili iba oblečením, aby deklarovali svoju spolupatričnosť k regiónu, z ktorého pochádzajú. Rodinná atmosféra, ktorú vytvorili organizátori zanechala vo mne hlbokú stopu. Emócie sprevádzali úvodný večer, keď účastníci (fujaristi) vzdali hold pánovi Prof. Oskarovi Elschekovi, človeku, ktorý sa pričinil o kultúrne bohatstvo Slovenska zápisom fujary do nehmotného kultúrneho dedičstva národov UNESCO. Jeho slová poďakovania charakterizovali hodnotu veľkého a skromného človeka.
Moderátor podujatia Ján Jankú vtipným slovom spojil jednotlivé vystúpenie do pôsobivého programu.

Osobitne by som chcel vyzdvihnúť osobnosť autora programu Michala Fiľa. Na jeho pleciach bola najväčšia zodpovednosť. Vďaka svojej profesionalite, majstrovstvu a skúsenostiam sa mu podarilo vytvoriť zoskupenie výrobcov fujár, ktoré nemá páru.

Príjemný pocit cestou domov mi umocnilo presvedčenie, že slovenská fujara resp. píšťala má pevné miesto medzi tradíciami nášho národa. Medzi výrobcami sa vyprofilovala pomerne mladá generácia umelcov, ktorá verím, že nedá zabudnúť na tento jedinečný nástroj (viď syn Michala, Matúš Fiľo).

Ďakujem za pozvanie, ďakujem za umelecký zážitok. Organizátorom, želám veľa zdravia, sily a veľa sponzorov, lebo latka podujatia je položená vysoko.

Teším sa na budúci ročník v Čičmanoch.

Mgr. Jozef Hazlinger, v. r.
riaditeľ školy
Zvolen 28.09.2011