Deň s ÚĽUV-om pre médiá

 

Podujatie bolo zamerané na prezentáciu samotného ÚĽUV-u, jeho činnosti a aktivít v tomto roku. Cieľom podujatia bolo informovať médiá o všetkých, aj verejnosti menej známych, aktivitách a činnosti ÚĽUV-u. Podujatie bolo rozdelené do dvoch častí. V prvej časti podujatia sme informovali zúčastnených novinárov o ÚĽUV-e ako organizácii jeho poslaní, cieľoch, aktivitách a plánoch aktivít na tento rok a priblížili tak našu rozsiahlu činnosť. V druhej časti sme venovali exkurzii tvorivých dielní ÚĽUV, v ktorých si novinári po skončení prehliadky mohli vyskúšať ľudovú umeleckú výrobu vo vybraných dielňach na vlastné „ruky“. Novinári tak odchádzali z podujatia s vlastnoručne vyrobeným drobným predmetom ako spomienkou na ÚĽUV. V Bratislave sa podujatia niektorí novinári zúčastnili aj so svojimi ratolesťami, čím ešte viac podčiarkli rodinnú a priateľskú atmosféru vo Dvore remesiel.

 
 

Toto jedinečné premiérové podujatie v ÚĽUV-e zaznamenalo u novinárov, ako aj detí v Bratislave výnimočný úspech a vyvolalo pozitívne reakcie. Väčšina novinárov potvrdila záujem o prezentované témy a do budúcnosti by uvítala sprostredkovanie informácií o aktualitách v ÚĽUV-e. Na záver podujatí sa uskutočnili rozhovory pre rádio Regina a TASR v Banskej Bystrici a TASR v Bratislave.

Ohlasy médií