Vajíčka, rapkáče, korbáče...

Predvádzanie tradičných výrob a tvorivé dielne
6. apríl 2006 od 10,00 do 18,00 hod.

Podujatie určené širokej verejnosti, spojené s výstavkou kraslíc, tvorivými dielňami pre deti, ukážkami zdobenia kraslíc, výroby korbáčov a rapkáčov.
Vstup voľný. Skupinové návštevy prosíme ohlásiť vopred.

Informácie:
RCR ÚĽUV, Dolná 14, Banská Bystrica
Tel.: 048/412 57 03, 0905 732 478,
e-mail: bbystrica@uluv.sk