Václav Kautman - výstava v Slovenskom inštitúte
v Prahe

Václav KautmanVáclav Kautman
Život v dreve, drevo v živote

Trvanie výstavy: 7. 8. – 6. 9. 2006

Slovenský inštitút v Prahe, Jilská 450/16, Praha 1
Otvorené:
pondelok - štvrtok 10,00 – 18,00 hod.
sobota – nedeľa 14,00 - 18,00 hod.

Po minuloročnej bratislavskej premiére výstavy uzavretého diela Václava Kautmana v Galérii ÚĽUV pripravilo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v roku 2006 jej reinštaláciu aj v Slovenskom inštitúte v Prahe. Prezentované diela sú najmä zo súkromných výpožičiek, v menšej miere z fondov SNG, Galérie mesta Bratislavy a zbierkového fondu ÚĽUV Bratislava.
Výstava vzdáva poctu výtvarníkovi, ktorý bol rovnako doma v Čechách, na Morave i na Slovensku, kde väčšinu života prežil, poctu významnej osobnosti, ktorá svojim unikátnym dielom obohatila výtvarnú kultúru tohto európskeho regiónu.

Václav Kautman (nar. 1922 v Brne, zomrel 1981 v Bratislave), sochár, dizajnér, výtvarný pedagóg, bol vo svojom tvorivom programe na slovenskej výtvarnej scéne ťažko prehliadnuteľným solitérom. Bol autorom, ktorý stál mimo prúdu aktuálnych dobových tendencií na Slovensku. Nemal priameho predchodcu, ale ani významnejšieho nasledovníka. Jeho najväčším učiteľom bola príroda, členmi jeho veľkého „združenia“ boli ľudoví umelci.

Václav Kautman, absolvent štúdia sochárstva na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Prahe, ako umelec a dlhoročný pracovník ÚĽUV-u nielen objavoval a zachraňoval ojedinelé artefakty slovenského ľudového výtvarného umenia, ale aj opätovne privádzal k životu mnohé zabudnuté a už nepoužívané technológie.

exponát z výstavy V. KautmanaNadviazal spoluprácu s väčšinou ľudových rezbárov na Slovensku. Sám popritom vytvoril v začiatkoch svojho profesionálneho pôsobenia na Slovensku pre rezbárske družstvo Javorina viacero precízne navrhnutých úžitkových predmetov. V rokoch 1950 – 1959 pôsobil ako výtvarník, neskôr hlavný výtvarník v bratislavskom ÚĽUVe, potom až do roku 1976 ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 1968 mu usporiadala samostatnú výstavu Slovenská národná galéria a v roku 1970 mal samostatnú výstavu v Moravskej galérii v Brne. Popri tom sa zúčastnil v 60. a 70. rokoch veľkého počtu zahraničných prezentácií výstav českého a slovenského úžitkového umenia.

Jeho voľná aj úžitková tvorba nesú od počiatku nesporné znaky Kautmanovho rukopisu. Pracoval takmer výlučne s drevom. Používal mnohé pôvodné ľudové techniky spracovania dreva – štiepanie, rezanie, tesanie, dlabanie, vybíjanie a vylievanie kovom, vruborez, intarziu a kartáčovanie. Sústružil, lepil a opaľoval, neváhal pracovať s brúskou, pásovou pílou či frézou. Jedným z najčastejšie používaných motívov sa stávajú vtáky, ryby a zvieratá, pri tvorbe ktorých sa pohybuje už mimo kontextu vývoja slovenského sochárstva tohto obdobia. Tajomstvo ich „skutočnosti“ spočíva aj v tom, že Václav Kautman ich vytváral tak, ako by boli súčasťou svojho prirodzeného prostredia, ako keby okolo nich prúdil vzduch či voda, akoby absorbovali okolité prostredie. Nezriedka vytváral celé kompozície rýb a zvierat, ktoré zväčša slúžili ako návrhy na monumentálne realizácie.

Fotoreportáž z výstavy

 
IMAGE_ID

Viac o diele Václava Kautmana

Retrospektívna výstava Václava Kautmana (narodil sa 25. septembra 1922 v Brne, zomrel 24. septembra 1981 v Bratislave) v Galérii ÚľUV v Bratislave v roku 2005 potvrdila, že dielo tohto výnimočného autora ani po rokoch nestratilo na aktuálnosti. V dejinách moderného slovenského výtvarného umenia ide o pomerne ojedinelé skutočnosti – vzácnu kvalitatívnu rovnováhu medzi úžitkovou a voľnou sochárskou tvorbou, precíznu prácu s materiálom, úctu k materiálu i matérii a maximálne koncentrované vnímanie prírody a vôbec života.

Václav Kautman netvoril len v intimite svojho ateliéru, ale presvedčil viacerých ľudových autorov o ich umeleckom poslaní. Zachraňoval a oživoval mnohé zabúdané techniky a neskôr odovzdával skúsenosti svojim poslucháčom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tvorba Václava Kautmana bola mimoriadne komunikatívna. Vytvoril viacero precízne navrhnutých úžitkových predmetov vychádzajúcich v mnohom z ľudovej tvorby. Kautman pritom aj používal pôvodné ľudové techniky spracovania dreva - štiepanie, rezanie, tesanie, dlabanie, vybíjanie a vylievanie kovom, vruborez, intarziu, kartáčovanie. Sústružil, lepil a opaľoval, neváhal pracovať s pásovou pílou či frézou.

Mnohé z jeho úžitkových predmetov boli doslova nadčasové a svojím významom presahovali aj naše teritórium. Zúčastnil sa na výstave československého úžitkového umenia v Helsinkách a Oslo, na prehliadke Form und Kvalität v Mníchove, na svetovej výstave v Montreale, na výstavách československého umenia v Novom Sade a Londýne a na mnohých ďalších. Vo svojej voľnej sochárskej tvorbe bol Václav Kautman na našej výtvarnej scéne solitérom. Prakticky v nej nemal na Slovensku žiadnych predchodcov, ale ani nasledovníkov.

Jeho sochárska tvorba vo svojom čistom zjednodušovaní, tvarovej štylizácii a zmyslom pre precízne tvarovanú líniu v najlepšom slova zmysle rozvíjala odkaz klasickej európskej sochárskej moderny. Kautman si však našiel svoj ojedinelý a špecifický výtvarný prejav. Jeho ryby, vtáky a mnohé iné zvieratá nadobúdajú charakteristický rukopis, ľahko identifikovateľný nielen znalcami jeho diela. Aj z minima dokáže vyťažiť maximum, aj pri mnohých variáciách jednej témy má každé z jeho diel svoj vlastný špecifický výraz. Svoj sochársky Olymp dosahuje v priebehu 60. a 70. rokov. Nemusí vytvárať veľké témy doby, koncentruje sa na pozorovania prírody. Rovnakú pozornosť však venuje aj motívom ľudských figúr. Tu však nehľadá dokonalú krásu dokonalého tvaru, ale maximálne zjednodušuje tvar svojich torz na ich základný tvar len s naznačenými končatinami či hlavou. Mnohé z diel Václava Kautmana, či už z oblasti úžitkového alebo voľného umenia, je pomerne ťažko datovať. Z jednoduchej príčiny. Nepodliehali ani dobe a ani času.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Archív podujatí ÚĽUV > Podujatia v roku 2006 > Václav Kautman - výstava v Slovenskom inštitúte