Socha pre Prahu

Slovenský inštitút v Prahe a Ústredie ľudovej umeleckej výroby sa spoločne podieľajú na prezentácii slovenského rezbára Vladimíra Morávka na Ovocnom trhu v Prahe v rámci letného podujatia Socha pre Prahu.

Podľa tradície každoročne počas Pražského jarmoku vznikne jedna exteriérová plastika, určená pre niektoré verejné priestranstvo.
V tomto roku bude na Ovocnom trhu v Prahe rezbár Vladimír Morávek tesať z dubového dreva dvojmetrovú sochu s názvom Klaun.

Pražský jarmok trvá v dňoch 29. 8. – 3. 9. 2006.

Vladimír Morávek sa narodil v Štefanove na Záhorí. V roku 1968 ukončil na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave odbor fotografia. V roku 1975 absolvoval FAMU v Prahe, odbor kamera. Od ukončenia štúdií pracuje ako kameraman v Slovenskej televízii v Bratislave. Venuje sa rezbe, komornej a monumentálnej plastike. Jeho dielo sa pohybuje medzi naivným, ľudovým, slohovým, historickým i súčasným umením. Žije a tvorí v Bratislave.

 
IMAGE_ID