Remeslo a dizajn v dreve 

pracovné stretnutie tvorcov v oblasti remesla a dizajnu

29. 6.- 30. 6. 2006
Miesto konania: Dvor remesiel, ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

Program

29. 6. 2006

 • 10.00 hod.
  ÚĽUV – organizácia pre všetkých remeselníkov. Nové formy spolupráce s výrobcami, zámery organizácie do budúcnosti.
  Ing. Milan Beljak, riaditeľ ÚĽUV
  Drevené výrobky v sortimente ÚĽUV – súčasný stav z hľadiska ponuky a dopytu
  Jana Menkynová, výtvarníčka ÚĽUV
 • 12.00 hod.
  Prestávka na obed
 • 13.00 hod.
  Remeslo a dizajn. Možnosti tradičných techník v súčasnom dizajne
  Tibor Uhrín, dizajnér a pedagóg, Košice
  Tvorba v dreve v súťaži dizajnu orientovaného na remeslo Kruhy na vode 2000 – 2004
  Viera Kleinová, ÚĽUV
  Prehliadka výstavy diela Stana Koreňa, bývalého hlavného výtvarníka ÚĽUV
  Galéria ÚĽUV, sprevádza Stano Koreň
 • 19.00 hod.
  Spoločenský večer

30. 6. 2006

 • 09.00 hod.
  Informačný, študijný, prezentačný a propagačný servis pre výrobcov: Virtuálna galéria, databáza výrobcov, elektronický obchod, výstavy, profily

  Martin Mešša, ÚĽUV
  Vystúpenie účastníka zo zahraničia
  Zoltán Fábry, Maďarsko
 • 11.30 hod.
  Možnosti tradičných techník v súčasnom dizajne – študentská tvorba.

  Prezentácia výstavy Oddelenia dizajnu a tvarovania dreva ŠÚV J. Vydru v Bratislave v Dizajn štúdiu ÚĽUV
  Marian Huba, dizajnér a pedagóg, Bratislava
 • 13.00 hod.
  Záver
 
IMAGE_ID