Vianoce s ÚĽUV

16. 12. - 18. 12. 2005

Predvádzanie tradičných výrob v Bratislave a v Banskej Bystrici

Miesto konania:
Galérie a predajne UĽUV
Obchodná ul. 64, Bratislava: Tkanie na krosnách
Nám. SNP 12, Bratislava: Zdobenie medovníkov a paličkovanie čipiek
Dolná ul. 14, B. Bystrica: Paličkovanie čipiek a výroba zo svoru

Čas:
10,00 - 18,00 hod.