Veľká noc s ÚĽUV

V dňoch 17. a 18. marca 2005, v čase od 10,00 do 18.00 hod. sa uskutočnila vo Dvore remesiel na Obchodnej ul. 64 v Bratislave prezentácia zdobenia kraslíc a pletenia korbáčov doplnená výstavkou kraslíc ÚĽUV-u.

kraslice

Rôzne techniky výzdoby kraslíc predvádzali výrobkyne:

  • Adamicová Božena, Bratislava, oblepovanie perlovkou
  • Matiášková Paula, Veľká Čausa, maľovanie voskom (držiteľka osvedčenia majsterka ľudovej umeleckej výroby)
  • Šimková Margita, Malá Čausa, perforovanie a batikovanie (držiteľka osvedčenia majsterka ľudovej umeleckej výroby)
  • Tadialová Gabriela, Veľká Čausa, oblepovanie slamou (držiteľka osvedčenia majsterka ľudovej umeleckej výroby)
  • Valterová Anna, Bratislava, odrôtovanie (držiteľka osvedčenia majsterka ľudovej umeleckej výroby)
  • Vlčková Júlia, Částkovce, vyškrabovanie

Pletenie korbáčov predvádzal:

  • Juriga Peter, Bratislava

Kraslice

Patria k najstarším a výtvarne najpôsobivejším prejavom ľudového umenia. Ich pôvodný význam má korene v predhistorických kultových obradoch. Vajíčko bolo symbolom slnka, svetla, tepla, zdravia, plodnosti, lásky. Vytváralo u ľudí predstavu o jeho nadprirodzených vlastnostiach a schopnostiach ochrániť a zabezpečiť prosperitu v hospodárstve i v živote rodiny. V snahe posilniť magickú funkciu vajíčka sa začal jeho povrch ozdobovať. Ochranná moc vajíčok sa znásobovala farbením.
Na Slovensku sa v porovnaní s inými národmi zachovalo až do súčasnosti najviac spôsobov ozdobovania vajíčok. Za špecificky slovenské považujeme odrôtované vajíčka. Najväčšou raritou z posledného obdobia sú vajíčka zdobené okúvaním - technikou, ktorú sa podarilo znovu oživiť.

V odbornej literatúre sa spomína sedem techník výzdoby kraslíc, ktoré boli v minulosti na Slovensku rozšírené. Vývojom niektoré zanikli, prípadne sa preniesli a rozšírili v iných než pôvodných lokalitách. Mnohé zo zaniknutých techník sa podarilo znovu oživiť. V priebehu rokov nastali zmeny v používaných pomôckach, materiáloch i v technologických postupoch, čo v mnohých prípadoch ovplyvnilo zmenu ornamentiky. V súčasnosti sa prakticky používajú takmer všetky tradičné techniky a zároveň aj viacero nových, ktoré vznikli v posledných rokoch.

Maľovanie voskom – v minulosti nie veľmi rozšírená technika. Vzor sa vytvára teplým voskom, ktorý sa nanáša trubičkou alebo špendlíkom, kedysi drievkom, takže vzor nebol taký jemný. Vyskytovali sa v oblasti Bardejova, Humenného, Svidníka a severovýchodného Slovenska. Menej v oblasti Rimavskej Soboty, St. Ľubovne, Michaloviec. V 2. polovici 20. storočia sa technika objavila aj na západnom Slovensku, najmä v okolí Trenčína .

Batikovanie – najrozšírenejšia a najstaršia technika, známa aj u iných národov. Je kombináciou farbenia a voskovania. Vzor sa vytvára špendlíkom alebo trubičkou. Mimoriadne bohatá z ornamentálneho hľadiska. Vyskytovala sa na severovýchodnom Slovensku, ale aj v okolí Levoče, Gelnice, Novohradu, P. Bystrice, Brezna, Zvolena, aj na západnom Slovensku v okolí Trenčína, Myjavy a pod. Jedinečné sú vzory z Domaniže, Torysiek, Kojšova, či Fačkova.

Vyškrabovanie – patrí k pomerne náročným technikám. Je založené na mechanickom odstraňovaní farby z povrchu vajca. Technika sa rozšírila na Slovensko v druhej polovici 19. storočia. Vyskytovala sa v okolí Myjavy, Trenčína, Považia a najmä Spiša a Popradu. Vzory sú charakteristické rastlinným ornamentom, vtáčími a figurálnymi motívmi. Pre oblasť Popradu je typické vpisovanie veršíkov .

Leptanie – zriedkavá technika, dnes výnimočná, známa približne od polovice 19. storočia. Vzor vzniká odkrývaním pôvodnej farby vajíčka leptaním. Leptadlá: ocot, voda z kyslej kapusty, kyselina dusičná, soľná. Používajú sa najmä geometrické a rastlinné vzory. Vyskytovala sa na Spiši, v oblasti Hontu, Novohradu, Topoľčian. Zaujímavé sú vzory z okolia Trenčína (Dolná Poruba) a Bratislavy (Vajnory, Veľký Grob).

Oblepovanie – najmladšia technika. Oblepuje sa sietinou (dužina trávy), vlnou, perlovkou, textilom, slamou. Rozšírená na Slovensku od konca 19. stor., najmä v mestskom prostredí. Sietina sa používala vo Vajnoroch, Slovenskom Grobe, Viničnom, Selciach, na Kysuciach.

Odrôtovanie – v minulosti známa na severnom a severozápadnom Slovensku. K jej obnoveniu prišlo asi pred 10 – 15 rokmi.

Okúvanie – vzácna a ojedinelá tradičná technika. Veľmi zložitá. Vyskytovala sa v Honte a na Gemeri. Kovové prvky sa pripevňujú na vajíčko špendlíkmi s hlavičkami. Techniku sa podarilo oživiť jednému z lektorov Školy remesiel v ÚĽUV-e.

Nové techniky zdobenia

Perforovanie - madeirovanie, dierkovanie. Povrch vajíčka sa dierkuje vŕtačkou. Dopĺňa sa voskovaním.

Zdobenie a farbenie rastlinami – vajíčko sa obalí rastlinkami a zafarbí sa cibuľovými šupami. Vyniknutý ornament sa dotvára vyškrabovaním a dokreslením čiernou fixkou.

Maľovanie – pastelmi, olejovými maľbami, fixkami.

kraslice