Pristav sa pri stave - tkáčske dni vo Dvore remesiel

Dátum konania: 15. 6. – 17. 6. 2005
Miesto konania: Dvor remesiel, ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

  • ukážky tradičných tkáčskych techník - 15., 16., 17. júna 2005
  • konferencia - 15. júna 2005
  • predaj výrobkov - 15., 16., 17. júna 2005
  • projekcia dokumentárnych filmov s tematikou tkania - 15., 16., 17. júna 2005

Vstup na všetky časti podujatia je voľný.

tkáčske dni

Program

Streda 15. júna 2005
10.00 – 15.00 Konferencia na tému Od výtvarného prejavu k umeniu, minulosť a súčasnosť ručného tkania na Slovensku - Galéria ÚĽUV
16.00 – 18.00 Projekcia dokumentárnych filmov - Galéria ÚĽUV

Štvrtok 16. júna 2005
10.00 – 18.00 Ukážky práce, prezentácia a predaj prác pozvaných výrobcov – Dvor remesiel ÚĽUV
12.00 – 18.00 Projekcia dokumentárnych filmov – Galéria ÚĽUV

Piatok 17. júna 2005
10.00 – 18.00 Ukážky práce, prezentácia a predaj prác pozvaných výrobcov – Dvor remesiel ÚĽUV
12.00 – 18.00 Projekcia dokumentárnych filmov – Galéria ÚĽUV

Vstup : voľný na všetky časti podujatia (v prípade skupinovej účasti na seminári, resp. filmovej projekcii, Vám odporúčame vopred ohlásiť účasť )

Vedúci projektu: PhDr. Martin Mešša, 02 / 5273 1343 – 45, 0908 767 722
Zabezpečenie účasti na konferencii: Mgr. Oľga Dovinová, 02 / 5273 1343-45,0915 784


Konferencia Od výtvarného prejavu k umeniu, minulosť a súčasnosť ručného tkania na Slovensku

PhDr. Oľga Danglová, CSc. NÚ SAV Bratislava: Tkanie v ÚĽUV-e - prínos práce profesionálnych výtvarníkov k aplikácii výtvarných a technických hodnôt ľudového tkania v súčasnom živote.
PhDr. Iveta Zuskinová, Liptovské múzeum, Ružomberok : Tradičné spôsoby tkania a módnosť v súčasnom ľudovom tkaní na Liptove.
Mária Kruľová, Dvor remesiel Šariš, Prešov: Tradičné techniky tkania v prešovskom Dvore remesiel - skúsenosti, záujem a výsledky.
PhDr. Margita Hanáková, Košice: Tradičné techniky tkania, inovácie a možnosti súčasnej umeleckej výpovede v autorskom tkaní.


Stretnutie výrobcov

Veronika Géciová, Nitra - tkanie na kartičkách - tkanice
Elena Hrablayová, Polomka - tkanie na krosnách - bavlnená tkanina
Jarmila Hrušková, Klenovec - tkanie na krosnách - koberce z vlny
Veronika Štefanovičová, Chorvátsky Grob - tkanie na doštičke - tkanice
Mária Tomisová, držiteľka osvedčenia Majster ľudovej umeleckej výroby, Družstevná pri Hornáde - tkanie na krosnách ľanové prestierania


Dokumentárne filmy

Lidová řemesla a umělecká výroba v ČR. Textilné techniky.
Produkcia: Ústav ľudovej kultúry v Strážnici
Ľudová kultúra na Slovensku. Vlna.
Produkcia: Slovenská televízia Bratislava

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Archív podujatí ÚĽUV > Podujatia v roku 2005 > Pristav sa pri stave - tkáčske dni vo Dvore remesiel