Ľudové hudobné nástroje – živá tradícia

Dátum konania: 16. 6. – 18. 6. 2004
Miesto konania: Dvor remesiel, ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

  • predvádzanie hry na ľudových zvukových a hudobných nástrojov - 16., 17., 18.6.
  • ukážky výroby ľudových zvukových a hudobných nástrojov a ich použitia - 16., 17., 18.6.
  • predaj ľudových zvukových a hudobných nástrojov - 16., 17., 18.6.
  • konferencia - 16.6.
  • projekcia dokumentárnych filmov s tematikou ľudových zvukových a hudobných nástrojov – 16., 17., 18.6.

Návštevníci podujatia budú mať možnosť sledovať výrobcov pri výrobe ľudových zvukových hudobných nástrojov a oceniť ich interpretačné umenie.
Vstup na všetky časti podujatia je voľný.

Program

Streda 16. júna 2004
10.00 - 15.00 Konferencia na tému Výtvarné, technické, zvukové a interpretačné hodnoty ľudových zvukových a hudobných nástrojov na Slovensku - prednášková miestnosť ÚĽUV-u
15.00 - 18.00 Stretnutie výrobcov ľudových zvukových a hudobných nástrojov - ukážky práce, prezentácia a predaj prác pozvaných výrobcov vo Dvore remesiel
16.00 - 18.00 Projekcia dokumentárnych filmov s tematikou ľudových zvukových a hudobných nástrojov – klubová miestnosť vo Dvore remesiel

Štvrtok 17. júna 2004
10.00 - 18.00 Ukážky práce, prezentácia a predaj prác pozvaných výrobcov ľudových zvukových a hudobných nástrojov
15.00 - 18.00 Projekcia dokumentárnych filmov s tematikou ľudových zvukových a hudobných nástrojov – klubová miestnosť vo Dvore remesiel

Piatok 19. júna 2004
10.00 - 18.00 Ukážky práce, prezentácia a predaj prác pozvaných výrobcov ľudových zvukových a hudobných nástrojov
15.00 - 18.00 Projekcia dokumentárnych filmov s tematikou ľudových zvukových a hudobných nástrojov – klubová miestnosť vo Dvore remesiel
17.00 - 18.00 Záverečná prezentácia výrobcov ako interpretov hry na ľudové zvukové a hudobné nástroje

Konferencia Výtvarné, technické, zvukové a interpretačné hodnoty ľudových zvukových a hudobných nástrojov na Slovensku

Oslovení prednášajúci a pripravované témy príspevkov

Prof. Oskár Elschek, DrSc., Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava:
Štandardizácia a individualizácia výroby ľudových hudobných nástrojov
Doc. Dr. Bernard Garaj, CSc., Katedra etnológie a etnomuzikológie, FF UKF Nitra:
Inovácie vo výrobe a vo využití tradičných ľudových hudobných nástrojov
Ing. Milan Rusko, Ústav informatiky SAV, Bratislava:
Počítače ako pomôcka pri výrobe ľudových hudobných nástrojov
Stanislav Gonšenica, študent katedry etnológie a etnomuzikológie, FF UKF Nitra:
Súčasní výrobcovia huslí v Zuberci na Orave
Mgr. art. Stanislav Grich, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava:
Ľudové zvukové nástroje v zbierke a tvorbe Svätozára Stračinu
Miloš Śípka, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica:
Školstvo v oblasti tvorby ľudových hudobných nástrojov. Typológia a terminológia ornamentálnej výzdoby fujár a píšťal
PhDr. Eva Pančuhová, Etnografické múzeum – SNM, Martin:
Hudobné nástroje v zbierkach SNM Martin, ich výzdoba a výzdobné techniky
Mgr. Eva Lovásová, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica:
Hudobné nástroje ako výtvarný motív na betlehemských prospektoch - maľovaných salašoch - jeden z prameňov poznávania hudobnej kultúry

Stretnutie výrobcov

Pavel Bielčik, Kokava nad Rimavicou - fujary, píšťaly
Drahomír Daloš, Lehota – fujary, píšťaly, gajdice
Michal Fiľo, Banská Bystrica – fujary a píšťaly
Štefan Hrtús, Turzovka – cimbal
Tibor Koblíček, Cinobaňa – gajdy, gajdice, rohy, fujary, píšťaly a rekonštrukcie starších nástrojov
Peter Sobota, Modra – drumble a drobné zvukové nástroje

Vstup : voľný na všetky časti podujatia (v prípade skupinovej účasti na seminári, resp. filmovej projekcii, Vám odporúčame vopred ohlásiť účasť )

Vedúci projektu: PhDr. Martin Mešša, 02 / 5273 1343 – 45
Informácie a zabezpečenie účasti na konferencii: Mgr. Oľga Dovinová, 02 / 5273 1343-45

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Archív podujatí ÚĽUV > Podujatia v roku 2004 > Ľudové hudobné nástroje - živá tradícia