Kováčske dni vo Dvore remesiel

Dátum konania: 28. 4. – 30. 4. 2004
Miesto konania: Dvor remesiel, ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

  • ukážky kováčskej práce a výrobkov - 28., 29., 30. 4.
  • predaj drobných kováčskych výrobkov (svietniky, misky, iné dekoračné a úžitkové predmety) - 28., 29., 30. 4.
  • konferencia - 28. 4.
  • projekcia dokumentárnych filmov s kováčskou tematikou - 28., 29., 30. 4.

Návštevníci podujatia budú mať možnosť uvidieť kováčov - majstrov svojho remesla pri práci vo vyhniach, na ktoré sa počas troch dní premení priestor Dvora remesiel.

Vstup na všetky časti podujatia je voľný.

Fotogaléria

 
IMAGE_ID

Program

Streda 28. apríla 2004
10.00 - 15.00 Konferencia na tému Ľudové kováčstvo a jeho výtvarné hodnoty
15.00 - 18.00 Kováčske stretnutie - ukážky kováčskej práce, prezentácia a predaj prác pozvaných kováčov vo Dvore remesiel
16.00 - 18.00 Projekcia dokumentárnych filmov s kováčskou tematikou

Štvrtok 29. apríla 2004
10.00 - 18.00 Kováčske stretnutie - ukážky kováčskej práce, prezentácia a predaj prác pozvaných kováčov vo Dvore remesiel
15.00 - 17.00 Projekcia dokumentárnych filmov s kováčskou tematikou

Piatok 30. apríla 2004
10.00 - 18.00 Kováčske stretnutie - ukážky kováčskej práce, prezentácia a predaj prác pozvaných kováčov vo Dvore remesiel
15.00 - 17.00 Projekcia dokumentárnych filmov s kováčskou tematikou
17.00 - 18.00 Záverečná prezentácia výrobkov zo stretnutia kováčov a koncert ľudovej hudby

Konferencia Ľudové kováčstvo a jeho výtvarné hodnoty

Prednášajúci a témy príspevkov

PhDr. Igor Krištek, CSc., etnograf, Martin:
Ľudové kováčstvo - techniky a funkcie výzdoby
Mgr. Anton Fiala, Mestské múzeum Bratislava:
Výtvarné tradície kováčsko-zámočníckej produkcie zo zbierok Mestského múzea v Bratislave
PhDr. Arne Mann, CSc., Ústav etnológie SAV, Bratislava:
Rómske kováčstvo na Slovensku
Janka Menkynová, ÚĽUV, Bratislava:
Kováčske výrobky v ÚĽUV-e
Ing. Dagmar Lobodová, Slovenské technické múzeum, Košice:
Materiálové a technické predpoklady dedinského kováčstva a výzdobných techník
PhDr, Martin Mešša, ÚĽUV, Bratislava:
Výtvarné stvárnenie a techniky zhotovenia znakov a ideogramov na kovaných krížoch horného Šariša

Vstup voľný na všetky časti podujatia (v prípade skupinovej účasti na seminári, resp. filmovej projekcii Vám odporúčame vopred ohlásiť účasť )

Vedúci projektu: PhDr. Martin Mešša, 02 / 5273 1343 - 45
Informácie a zabezpečenie účasti na seminári: Alena Šumšalová, 02 / 5273 1343 - 45