Vianoce s ÚĽUV

11. 12. - 12. 12. 2003

Ústredie ľudovej umeleckej výroby pripravuje každoročne pre verejnosť podujatia, ktorými chce prispieť k vianočnej atmosfére Bratislavy a ukázať niečo z ľudových tradícií, viažucich sa k sviatkom Vianoc.

Od 11. decembra t. r. ožije Dvor remesiel ÚĽUV na Obchodnej ulici 64 nielen tradičnou vianočnou výzdobou a predajom vianočných ozdôb, ale aj výstavkou betlehemov a malieb na skle s motívmi známej biblickej udalosti.

Výstavu pre verejnosť pripravili odborní pracovníci ÚĽUV a predstavia na nej diela súčasných tvorcov, rozvíjajúcich ľudový výtvarný prejav cez niektorú z výtvarných disciplín. Najznámejšie betlehemy sa v ľudovom prostredí viazali už od 19. storočia na rezbárske výtvory, ale dodnes je betlehemsky motív rovnako príťažlivý aj medzi keramickými figuralistami, či výrobcami ozdôb zo slamy, šúpolia, drôtu a podobne. V maľbách na skle je motív narodenia Pána či motív koledníkov tiež veľmi frekventovaný.

Aj dnes si ľudia do svojich príbytkov kupujú symbolické betlehemy, prípadne si ich rokmi kompletizujú cez nové figúrky, a udržujú tak pri živote zvykoslovie, prameniace v dávnej minulosti.

Vianoce s ÚĽUV-om majú v dňoch 11. a 12. decembra ( štvrtok a piatok) aj inú podobu. V piatich dielňach Dvora remesiel ÚĽUV budú vytvárať pred očami návštevníkov (a tiež ponúkať na predaj) vianočne zamerané práce rezbári do dreva, výrobcovia slamených ozdôb, keramických, drôtených a šúpoľových figúrok, medovnikár a maliarka na skle.

Miesto konania: Dvor remesiel, ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava
Podujatie potrvá denne od 11,00 – 18,00 hod.

 
IMAGE_ID