Košikárske dni vo Dvore remesiel

Košikárske dni, 28. 5. - 31. 5. 2003
Sympózium tvorcov venujúcich sa pleteniu z prírodných materiálov
Sprievodné akcie: odborná konferencia, projekcia filmov s košikárskou tematikou

Program

streda 28. máj
10.00 - 13.00 - odborný seminár Prírodné pletivá v tradičnej a súčasnej slovenskej kultúre
14.00 - 18.00 - tvorba sympoziálnych objektov
15.00 - 17.00 - projekcia filmov s košikárskou tematikou

štvrtok 29. máj
09.00 - 18.00 - tvorba sympoziálnych objektov
15.00 - 17.00 - projekcia filmov s košikárskou tematikou

piatok 30. máj
09.00 - 16.00 - tvorba sympoziálnych objektov
16.00 - 17.00 - inštalácia výstavy prác vytvorených v priebehu sympózia
17.00 - 18.00 - otvorenie výstavy, oficiálne ukončenie projektu sprevádzané vystúpením ľudovej hudby

Prírodné pletivá v tradičnej a súčasnej slovenskej kultúre - konferencia

Juraj Zajonc: O pletení nielen z prútia... K technikám pletenia z textilných a netextilných materiálov
Martin Mešša: Tvar košíka a štruktúra výpletu vo výrobkoch z prírodných pletív ako etnokultúrny znak
Daša Ferklová: Málo frekventované pletivá košikárskych výrobkov v zbierkach SNM - Etnografického múzea v Martine
Jana Menkynová: Prírodné pletivá v ÚĽUV-e - retrospektívny pohlad
Marian Huba: Niekoľko skúseností z práce s exteriérovými objektmi z vrbového prútia
Ján Zeman: Pestovanie prútia v praxi
Ladislav Varga: Selekcia vŕb za účelom uplatnenia v košikárstve

Miesto konania: Dvor remesiel, ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

 
IMAGE_ID