Dni keramiky vo Dvore remesiel

Dni keramiky vo Dvore remesiel, 25. - 27. jún 2003
prezentácia techník točenia, modelovania a zdobenia keramiky
sprievodné akcie: odborná konferencia, projekcia filmov o keramike

Program

streda 25. jún
10.00 - 14.00 - konferencia Keramická výroba - staré techniky pre nový život.
15.00 - 18.00 predvádzanie, tvorba nových výrobkov

štvrtok 26. jún
9.00 - 18.00 - predvádzanie, tvorba nových výrobkov
16.00 - 17.00 - premietanie dokumentárnych filmov o keramike

piatok 27. jún
09.00 - 16.00 predvádzanie, tvorba nových výrobkov
16.00 - oficiálne ukoncenie projektu sprevádzané vystúpením ludovej hudby

Keramická výroba - staré techniky pre nový život - konferencia

Ester Plicková: Výtvarno-výrobné hodnoty tradicnej hrnciny - zdroj stále živej inšpirácie
Zuzana Francová: Premeny tvaru a dekoru v západoslovenskej fajanse (17. - 19. storocie)
Eva Ševcíková: Pohlad na keramickú výrobu v súcasnosti na Slovensku (v Malokarpatskom regióne a na Záhorí)
Zora Valentová: K vývoju vo výrobe keramiky v ÚLUV-e
Ivica Langerová-Vidrová: Prvá generácia absolventov Ateliéru keramiky VŠVU v Bratislave

Miesto konania: Dvor remesiel, ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

 
IMAGE_ID