ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUVe > Povinné informácie > Verejné obstarávania > Profil verejného obstarávatela > Zákazky podľa § 9 ods. 9 > Nákup pokladničných termotlačiarní potrebného hardvéru a softvéru