ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Povinné informácie > Verejné obstarávania > Profil verejného obstarávatela > Zákazky podľa § 9 ods. 9 > Komplexná rekonštrukcia strechy na budove Galérie UĽUV v Tatranskej Lomnici