ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Povinné informácie > Verejné obstarávania > Archív verejného obstarávania > Zriadenie regionálneho centra remesiel v Košiciach – Interiérové vybavenie