ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Povinné informácie > Verejné obstarávania > Archív verejného obstarávania > ÚĽUV Blatnica: Odstránenie stavieb a oplotenie