ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Povinné informácie > Povinné informácie uverejňované v zmysle zák. NR SR č. 546/2010 Z. z. > Zmluvy v roku 2011 > Investičný projekt Rekonštrukcia objektu Galéria ÚĽUV Tatranská Lomnica