Certifikát k systému manažérstva kvality

 

Od 7. 1. 2010 je ÚĽUV držiteľom certifikátu o zavedení a udržiavaní systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001:2015.

Externý audit vykonaný v novembri 2018 certifikačnou audítorskou spoločnosťou PQM, s.r.o. Banská Bystrica potvrdil udržiavanie nastaveného systému riadenia kvality v organizácii. Nezávislé audity k danej problematike sú v ÚĽUV plánované každoročne.

 
 
Certifikát k systému manažérstva kvality
Certifikát k systému manažérstva kvality

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Povinné informácie > Certifikát k systému manažérstva kvality