Ponuka zamestnania

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby - štátna príspevková organizácia zriadená zákonom č. 4/1958 Zb. so sídlom Obchodná 64, 816 11 Bratislava príjme pracovníkov na nasledujúce pozície:

 
 

 

Manažér/ka vzdelávania Banská Bystrica

Pracovisko: ÚĽUV, Regionálne centrum remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici, Dolná 14
Pracovná pozícia: manažér/ka vzdelávania (neformálne vzdelávanie)
Pracovný úväzok/pomer: plný, zastupovane počas materskej dovolenky
Nástup: 1. 6. 2017
Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z


Požiadavky:

Vzdelanie: VŠ humanitného zamerania (pedagogika, kultúra, etnológia, andragogika, výtvarné)
Prax: vítaná (vhodné aj pre absolventov VŠ)

Predpoklady:

 • výborné organizačné a manažérske schopnosti,
 • kladný vzťah k tradičným remeslám a ľudovej umeleckej výrobe,
 • flexibilita, komunikatívnosť, kreativita , príjemné vystupovanie,
 • ovládanie slovenského jazyka, práca na PC,
 • výhodou je ovládanie tradičného remesla (kreatívna tvorba), anglického jazyka, prax v projektovom tíme

Náplň práce:

Komplexne zabezpečuje rozličné formy neformálneho vzdelávania v oblasti tradičných remesiel (záujmové kurzy, tvorivé dielne, exkurzie, prednášky) a to najmä:

 • vypracováva ročné plány činnosti aj s finančným rozpočtom za zverené pracovisko;
 • analyzuje súčasný stav/vývoj osnov učebných metód, postupov, učebných pomôcok;
 • navrhuje potrebné zmeny a vylepšenia a ich zavádzanie do praxe;
 • vedie administratívu kurzov a účastníkov pre neformálne vzdelávanie, zodpovedá za príslušnú dokumentáciu a štatistické výstupy;
 • zabezpečuje lektorov záujmových kurzov a organizuje ich činnosť;
 • zabezpečuje materiálno-technické zabezpečenie pre vzdelávacie aktivity;
 • vykonáva prednáškovú činnosť na tému tradičnej výroby a činnosti školy remesiel;
 • spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami;
 • spolupracuje pri organizovaní kultúrnych podujatí organizácie so zapojením vzdelávacích aktivít.

Motivačný list a štruktúrovaný profesijný životopis zasielajte na adresu chruscova@uluv.sk do 30. 4. 2017

Bližšie informácie poskytne Mgr. Katarína Chruščová, +421 905 732 478

Uchádzači spĺňajúci požadované podmienky/predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

 

Manažér/ka vzdelávania Bratislava

Pracovisko: ÚĽUV, Regionálne centrum remesiel ÚĽUV v Bratislave, Obchodná 64
Pracovná pozícia: manažér/ka vzdelávania (neformálne vzdelávanie)
Pracovný úväzok/pomer: plný, zastupovane počas materskej dovolenky
Nástup: 1. 6. 2017 (prípadne dohodou)
Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z


Požiadavky:

Vzdelanie: VŠ humanitného zamerania (pedagogika, kultúra, etnológia, andragogika, výtvarné)
Prax: vítaná (vhodné aj pre absolventov VŠ)

Predpoklady:

 • výborné organizačné a manažérske schopnosti,
 • kladný vzťah k tradičným remeslám a ľudovej umeleckej výrobe,
 • flexibilita, komunikatívnosť, kreativita , príjemné vystupovanie,
 • ovládanie slovenského jazyka, práca na PC,
 • výhodou je ovládanie tradičného remesla (kreatívna tvorba), anglického jazyka, prax v projektovom tíme

Náplň práce:

Komplexne zabezpečuje rozličné formy neformálneho vzdelávania v oblasti tradičných remesiel (záujmové kurzy, tvorivé dielne, exkurzie, prednášky) a to najmä:

 • vypracováva ročné plány činnosti aj s finančným rozpočtom za zverené pracovisko;
 • analyzuje súčasný stav/vývoj osnov učebných metód, postupov, učebných pomôcok;
 • navrhuje potrebné zmeny a vylepšenia a ich zavádzanie do praxe;
 • vedie administratívu kurzov a účastníkov pre neformálne vzdelávanie, zodpovedá za príslušnú dokumentáciu a štatistické výstupy;
 • zabezpečuje lektorov záujmových kurzov a organizuje ich činnosť;
 • zabezpečuje materiálno-technické zabezpečenie pre vzdelávacie aktivity;
 • vykonáva prednáškovú činnosť na tému tradičnej výroby a činnosti školy remesiel;
 • spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami;
 • spolupracuje pri organizovaní kultúrnych podujatí organizácie so zapojením vzdelávacích aktivít.

Motivačný list a štruktúrovaný profesijný životopis zasielajte na adresu fratricova@uluv.sk

Bližšie informácie poskytne Mgr. Oľga Fratričová, +421 908 767 715

Uchádzači spĺňajúci požadované podmienky/predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

 


 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUVe > Ponuka zamestnania