Ponuka zamestnania

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby - štátna príspevková organizácia zriadená zákonom č. 4/1958 Zb. so sídlom Obchodná 64, 816 11 Bratislava príjme pracovníkov na nasledujúce pozície:

 
 

 

Metodik vzdelávania

Pracovisko: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava

Kvalifikačný predpoklad:


VŠ (pedagogika, andragogika, kulturológia, etnológia)

Ďalšie požadované predpoklady:


 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zodpovednosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, flexibilita
 • vzťah k umeniu, k ľudovej umeleckej výrobe

Iné kritériá a požiadavky:


 • ovládanie spisovného jazyka
 • ovládanie anglického jazyka (nie je podmienkou)
 • ovládanie tradičného remesla (nie je podmienkou)
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý

Náplň práce:


 1. zabezpečuje komplexne výkon vzdelávacích činností ÚĽUV prostredníctvom RCR ÚĽUV Bratislava ako metodického, koordinačného, poradenského, informačného a vzdelávacieho pracoviska pre ľudovú umeleckú výrobu, tradičné a súčasné remeslá,
 2. metodicky zabezpečuje vzdelávaciu činnosť regionálnych centier remesiel,
 3. analyzuje stav učebných osnov, učebných metód a navrhuje potrebné zmeny a vylepšenia,
 4. zabezpečuje vypracovanie a vydávanie študijných a iných odborných materiálov pre kurzovú činnosť,
 5. organizuje a koordinuje odborné vzdelávacie aktivity jednotlivých cieľových skupín,
 6. vedie a zodpovedá za administratívu a štatistické výstupy vzdelávacích aktivít.

Platové podmienky:


V zmysle zákona 553/2003 Z.z. v platnom znení

Forma práce:


Plný pracovný úväzok (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)

Požadovaná prax:


1 rok

Predpokladaný termín nástupu:


ihneď

Kontakt:


Silvia Mačicová, referent pre ľudské zdroje
vedúca sekretariátu GR, referent ľudských zdrojov, +421 908 917 454
silvia.macicova@uluv.sk

Životopisy zasielajte poštou na adresu
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava
alebo e-mailom na adresu: silvia.macicova@uluv.sk v termíne do 20. 7. 2018

 

 

 

 

Mzdový účtovník

Pracovisko: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava

Kvalifikačný predpoklad:


 • USO

Ďalšie požadované predpoklady:


 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Iné kritériá a požiadavky:


 • práca v účtovnom programe SOFTIP
 • znalosť zákonov súvisiacich so mzdovou agendou
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý

Náplň práce:


 1. vykonáva vyúčtovanie funkčných platov a iných výplat zamestnancom a vedie evidenciu o pracovných príjmoch a iných výplat zamestnancom a vedie evidenciu o pracovných príjmoch, náhradách príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dane zo mzdy a ostatných zrážkach z platu,
 2. zabezpečuje výkon štatistiky v tejto oblasti,
 3. zodpovedá za správnosť výpočtu odvodov do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne, do doplnkovej dôchodkovej poisťovne
 4. vybavuje potvrdenia na dôchodkové účely, k evidenčnému listu dôchodkového poistenia o hrubých zárobkoch
 5. zabezpečuje aplikáciu platných pracovno-právnych, mzdových predpisov a daňových predpisov a vedie evidenciu o účinnosti vykonaných zmien

Platové podmienky:


V zmysle zákona 553/2003 Z.z. v platnom znení minimálne 800,- €

Forma práce:


Plný pracovný úväzok

Požadovaná prax:


1 rok

Nástup:


Ihneď (prípadne dohodou)

Kontakt:


Silvia Mačicová, referent pre ľudské zdroje
vedúca sekretariátu GR, referent ľudských zdrojov, +421 908 917 454
silvia.macicova@uluv.sk

Životopisy zasielajte poštou na adresu
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava
alebo e-mailom na adresu: silvia.macicova@uluv.sk

 

 

 

 

Lektor/ka v hrnčiarskej dielni

Výkon práce: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava
Pracovná pozícia: lektor/ka
Forma práce: pracovná zmluva na skrátený pracovný úväzok
Nástup: dohodou


Kvalifikačný predpoklad:

Vzdelanie: VŠ, SŠ, výučný list v odbore keramiky

Iné kritériá a požiadavky:

 • prax v oblasti keramiky (hrnčiarska výroba)
 • vzťah k slovenskej ľudovej kultúre
 • flexibilita, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, príjemné vystupovanie

Rámcová náplň práce:

 • učí technologické postupy hrnčiarskej výroby a dekorovania výrobkov
 • lektorsky vedie kurzy a tvorivé dielne pre verejnosť (deti, mládež, dospelí)
 • predvádza hrnčiarsku výrobu v rámci kultúrno – výchovných podujatí
 • obsluhuje zariadenie hrnčiarskej dielne: kruhy, pece, lis a mlyn na hlinu.

Kontakt:

Informácie poskytne: Oľga Fratričová, +421 908 767715, fratricova@uluv.sk

Životopisy zasielajte poštou na adresu: fratricova@uluv.sk.

 

 

 

 


 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUVe > Ponuka zamestnania