Ponuka zamestnania

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby - štátna príspevková organizácia zriadená zákonom č. 4/1958 Zb. so sídlom Obchodná 64, 816 11 Bratislava príjme pracovníkov na nasledujúce pozície:

 
 

 

Manažér podujatí

Výkon práce: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava
Pracovná pozícia: manažér podujatí
Forma práce: pracovná zmluva na plný pracovný úväzok
Nástup: dohodou


Požiadavky/predpoklady:

Požadované vzdelanie: vysokoškolské

Požadované znalosti:

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Outlook

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk

Vodičský preukaz:

 • B

Ďalšie požiadavky/predpoklady: Zodpovednosť, samostatnosť a kreativita pri práci, dobré komunikačné zručnosti, výborné vystupovanie, dôslednosť, vysoké nasadenie, štandardom je bezúhonnosť, časová flexibilita a ochota pracovať s ľuďmi. Výhodou vzťah k slovenskej ľudovej kultúre.


Náplň práce:

Komplexná realizácia podujatí, komunikácia s dodávateľmi, administratíva, rozpočtovanie.
Tvorba koncepcie, koordinovanie a metodické usmerňovanie kultúrnych podujatí na celoštátnej úrovni.
Zodpovednosť za komunikáciu a dohodnutie podmienok spolupráce, organizuje subdodávateľov technického zabezpečenia a ďalších služieb pre podujatia ÚĽUV.


Kontakt:

Silvia Mačicová
vedúca sekretariátu GR, referent ľudských zdrojov, +421 908 917 454
macicova@uluv.sk

Životopisy zasielajte poštou na adresu:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava
alebo e-mailom na adresu: tomova@uluv.sk v termíne do 15. 3. 2017.

 

 

 

 

Manažér/ka vzdelávania

Pracovisko: ÚĽUV, Regionálne centrum remesiel ÚĽUV v Bratislave, Obchodná 64
Pracovná pozícia: manažér/ka vzdelávania (neformálne vzdelávanie)
Pracovný úväzok/pomer: plný, zastupovane počas materskej dovolenky
Nástup: dohodou
Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z


Požiadavky:

Vzdelanie: VŠ humanitného zamerania (pedagogika, kultúra, etnológia, andragogika, výtvarné)
Prax: 3 roky v oblasti prípravy a zabezpečenia kultúrnych a vzdelávacích činností

Predpoklady:

 • výborné organizačné a manažérske schopnosti,
 • kladný vzťah k tradičným remeslám a ľudovej umeleckej výrobe,
 • flexibilita, komunikatívnosť, kreativita , príjemné vystupovanie,
 • ovládanie slovenského jazyka, práca na PC,
 • výhodou je ovládanie tradičného remesla (kreatívna tvorba), anglického jazyka, prax v projektovom tíme

Náplň práce:

Komplexne zabezpečuje rozličné formy neformálneho vzdelávania v oblasti tradičných remesiel (záujmové kurzy, tvorivé dielne, exkurzie, prednášky) a to najmä:

 • vypracováva ročné plány činnosti aj s finančným rozpočtom za zverené pracovisko;
 • analyzuje súčasný stav/vývoj osnov učebných metód, postupov, učebných pomôcok;
 • navrhuje potrebné zmeny a vylepšenia a ich zavádzanie do praxe;
 • vedie administratívu kurzov a účastníkov pre neformálne vzdelávanie, zodpovedá za príslušnú dokumentáciu a štatistické výstupy;
 • zabezpečuje lektorov záujmových kurzov a organizuje ich činnosť;
 • zabezpečuje materiálno-technické zabezpečenie pre vzdelávacie aktivity;
 • vykonáva prednáškovú činnosť na tému tradičnej výroby a činnosti školy remesiel;
 • spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami;
 • spolupracuje pri organizovaní kultúrnych podujatí organizácie so zapojením vzdelávacích aktivít.

Motivačný list a štruktúrovaný profesijný životopis zasielajte na adresu fratricova@uluv.sk

Bližšie informácie poskytne Mgr. Oľga Fratričová, +421 908 767 715

Uchádzači spĺňajúci požadované podmienky/predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

 


 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUVe > Ponuka zamestnania