Úsek starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu

 

Poverená riadením úseku starostlivosti o ĽUV
Mária Farkasová
tel.: +421 908 767 719
email: maria.farkasova@uluv.sk

 
 

Konzultantka (poradenstvo pre výrobcov drotárskych, kováčskych, kovolejárskych a nožiarskych výrobkov, šperkov, výrobkov z kože, kraslíc, medovníkov, hudobných nástrojov a pastierských výrobkov; poradenstvo pri vývoji výrobkov v spolupráci s dizajnérmi.)
Mária Farkasová
tel.: +421 908 767 719
email: maria.farkasova@uluv.sk

 
 

Konzultantka (poradenstvo pre výrobcov zo šúpolia, prútia a ostatných prírodných pletív, pre výrobcov šúpoľových bábik, lepených obrázkov zo slamy, ozdôb z prírodných materiálov, pre autorov maľby na skle, výrobkov zo skla a výrobkov z dreva; poradenstvo pri vývoji výrobkov v spolupráci s dizajnérmi.)
Mgr.art. Dominika Mačáková
tel.: +421 918 838 646
email: dominika.macakova@uluv.sk

 
 

Konzultantka, manažérka organizovania výroby krojov (poradenstvo pre výrobcov v oblasti krojovej a módnej odevnej tvorby, výrobky z vlny, modrotlače; poradenstvo pri vývoji výrobkov v spolupráci s dizajnérmi.)
Mgr. art. Ľubica Poncik
tel.: +421 905 780 053
email: lubica.poncik@uluv.sk

 
 

Vedúca odbytu
Mgr. Zuzana Štefančíková
tel.: +421 905 283 764
email: zuzana.stefancikova@uluv.sk

 
 

Asistent predaja
Galéria a predajňa Obchodná

Andrej Vančo
tel.: +421 917 528 580
email: predajnaobchodna@uluv.sk

 
 

Asistentka predaja
Predajňa Námestie SNP

Mgr. Terézia Kopčíková
tel.: +421 2 529 238 02
email: predajnasnp@uluv.sk

 
 

Predajňa ĽUV Banská Bystrica
Mgr. Monika Ondrušková
tel.: +421 48 412 36 57
email: predajnabb@uluv.sk

 
 

Asistentka predaja
Galéria a predajňa Tatranská Lomnica

Mária Galliková
tel.: +421 5 24467322
email: predajnatl@uluv.sk

 
 

Asistentka predaja
Galéria a predajňa Tatranská Lomnica

Ľudmila Komiňáková
tel.: +421 5 24467322
email: predajnatl@uluv.sk

 
 

Konzultantka – asistentka predaja
Predajňa ĽUV Košice

Ing. Alena Horáková
tel.: +421 908 767 716
email: predajnake@uluv.sk

 
 

« Späť

 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Kontakty > Úsek starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu