Úsek starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu

 

Námestník GR pre úsek starostlivosti o ĽUV
Mgr. Vladimír Kovár
tel.: +421 917 321 842
email: vladimir.kovar(zavináč)uluv.sk

 
 

Konzultantka
Mária Farkasová
tel.: +421 908 767 719
email: maria.farkasova(zavináč)uluv.sk

 
 

Konzultantka
Ing. Zuzana Rudyová
tel.: +421 908 767 719
email: zuzana.rudyova(zavináč)uluv.sk

 
 

Konzultantka
Mgr. Michaela Fučíková
tel.: +421 905 370 680
email: michaela.fucikova(zavináč)uluv.sk

 
 

Konzultant, manažér organizovania výroby krojov
Mgr. art. Ľubica Poncik
tel.: +421 905 370 680
email: lubica.poncik(zavináč)uluv.sk

 
 

Konzultant skladového hospodárstva
Lenka Hasoňová
tel.: +421 905 780 053
email: lenka.hasonova(zavináč)uluv.sk

 
 

Hlavný asistent predaja
Galéria a predajňa Obchodná

Andrej Vančo
tel.: +421 917 528 580
email: predajnaobchodna(zavináč)uluv.sk

 
 

Asistentka predaja
Galéria a predajňa Obchodná

Iveta Sládeková
tel.: +421 917 528 580
email: predajnaobchodna(zavináč)uluv.sk

 
 

Hlavná asistentka predaja
Katarína Klimová
tel.: +421 2 529 238 02
email: predajnasnp(zavináč)uluv.sk

 
 

Asistentka predaja
Bc. Soňa Jambrichová
tel.: +421 2 529 238 02
email: predajnasnp(zavináč)uluv.sk

 
 

Hlavná asistentka predaja
Predajňa ĽUV Banská Bystrica

Mgr. Veronika Mikušová
tel.: +421 48 412 36 57
email: predajnabb(zavináč)uluv.sk

 
 

Hlavná asistentka predaja
Galéria a predajňa Tatranská Lomnica

Mária Galliková
tel.: +421 5 24467322
email: predajnatl(zavináč)uluv.sk

 
 

Konzultantka – hlavná asistentka predaja
Predajňa ĽUV Košice

Ing. Alena Horáková
tel.: +421 908 767 716
email: predajnake(zavináč)uluv.sk

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUVe > Kontakty > Úsek starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu