Úsek propagácie a zahraničných aktivít

 

Riaditeľka úseku propagácie a zahraničných aktivít
Eva Dulová, DiS
tel.: +421 903 609 074
email: eva.dulova@uluv.sk

 
 

Referentka marketingu a PR
Martina Polakovičová, B.A.
tel.: +421 905 370 683
email: martina.polakovicova@uluv.sk

 
 

Manažérka podujatí
Mgr. Monika Mikušiaková
tel.: +421 908 795 059
email: monika.mikusiakova@uluv.sk

 
 

Referentka pre zahraničné podujatia
Ing. Andrea Orelová
tel.: +421 917 321 843
email: andrea.orelova@uluv.sk

 
 

Grafička
akad. mal. Barbara Neumannová
tel.: +421 908 767 722
email: barbara.neumannova@uluv.sk

 
 

Redaktorka
Mgr. Martina Bizovská
tel.: +421 905 713 691
email: martina.bizovska@uluv.sk

 
 

Redaktorka
Mgr. Diana Némethová, PhD.
tel.: +421 917 736 992
email: diana.nemethova@uluv.sk

 
 

Redaktor
Mgr. Tomáš Mikolaj
tel.: +421 915 601 924
email: tomas.mikolaj@uluv.sk

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Kontakty > Úsek propagácie a zahraničných aktivít