Úsek propagácie a zahraničných aktivít

 

Riaditeľka úseku propagácie a zahraničných aktivít
PhDr. Jana Mistríková
tel.: +421 917 532 048
email: jana.mistrikova(zavináč)uluv.sk

 
 

Referentka marketingu a PR
Mgr. Paulína Hudecová
tel.: +421 905 370 683
email: paulina.hudecova(zavináč)uluv.sk

 
 

Manažérka podujatí
Mgr. Monika Mikušiaková
tel.: +421 908 795 059
email: monika.mikusiakova(zavináč)uluv.sk

 
 

Referentka pre zahraničné podujatia
Ing. Andrea Orelová
tel.: +421 917 321 843
email: andrea.orelova(zavináč)uluv.sk

 
 

Grafička
akad. mal. Barbara Neumannová
tel.: +421 908 767 722
email: barbara.neumannova(zavináč)uluv.sk

 
 

Redaktorka
Mgr. Martina Bizovská
tel.: +421 905 713 691
email: martina.bizovska(zavináč)uluv.sk

 
 

Redaktorka
Mgr. Diana Némethová, PhD.
tel.: +421 917 736 992
email: diana.nemethova(zavináč)uluv.sk

 
 

Redaktor
Mgr. Tomáš Mikolaj
tel.: +421 915 601 924
email: tomas.mikolaj(zavináč)uluv.sk

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Kontakty > Úsek propagácie a zahraničných aktivít