Úsek komunikácie a podpory ĽUV

 

Oddelenie marketingu a komunikácie

 

Riaditeľka úseku komunikácie a podpory ĽUV
Mgr. et Mgr. art. Mária Hriešik Nepšinská, PhD.
tel.: +421 905 780 054
e-mail: maria.hriesiknepsinska@uluv.sk

 
 

Manažérka podujatí
Mgr. Monika Mikušiaková
tel.: +421 908 795 059
e-mail: monika.mikusiakova@uluv.sk

 
 

Projektová manažérka
Mgr. Alena Pastorková
tel.: +421 905 370 680
e-mail: alena.pastorkova@uluv.sk

 
 

Referentka
Kristína Hedvigiová
tel.: +421 908 767 720
e-mail: kristina.hedvigiova@uluv.sk

 
 

Grafička
akad. mal. Barbara Neumannová
tel.: +421 908 767 722
e-mail: barbara.neumannova@uluv.sk

 
 

Lektorka Galérie ÚĽUV v Bratislave
Nataša Mišovičová
e-mail: natasa.misovicova@uluv.sk

 
 

Lektorka Dizajn Štúdia ÚĽUV v Bratislave
Jarmila Miháliková
e-mail: jarmila.mihalikova@uluv.sk

 
 

Oddelenie odbytu

 

Vedúca odbytu
Mgr. Zuzana Štefančíková
tel.: +421 905 283 764
e-mail: zuzana.stefancikova@uluv.sk

 
 

Referentka odbytu
Mgr. Terézia Kopčíková
tel.: +421 917 321 845
e-mail: terezia.kopcikova@uluv.sk

 
 

Asistent predaja
Galéria a predajňa Obchodná

Michal Dujsík
tel.: +421 917 528 580
e-mail: predajnaobchodna@uluv.sk

 
 

Asistentka predaja
Predajňa Námestie SNP

Renáta Ročkárová
tel.: +421 2 529 23 802
e-mail: predajnasnp@uluv.sk

 
 

Predajňa ĽUV Banská Bystrica
Mgr. Monika Ondrušková
tel.: +421 48 412 36 57
e-mail: predajnabb@uluv.sk

 
 

Asistentka predaja
Galéria a predajňa Tatranská Lomnica

Mária Galliková
tel.: +421 5 244 67 322
e-mail: predajnatl@uluv.sk

 
 

Asistentka predaja
Galéria a predajňa Tatranská Lomnica

Ľudmila Komiňáková
tel.: +421 5 244 67 322
e-mail: predajnatl@uluv.sk

 
 

Konzultantka – asistentka predaja
Predajňa ĽUV Košice

Ing. Alena Horáková
tel.: +421 908 767 716
e-mail: predajnake@uluv.sk

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Kontakty > Úsek komunikácie a podpory ĽUV