Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Bratislava

 

Adresa:
Obchodná 64
816 11 Bratislava
e-mail: rcrba@uluv.sk

 
 

Vedúca regionálneho centra remesiel ÚĽUV Bratislava
Mgr. Milena Holánová
tel.: +421 918 841 665
e-mail: milena.holanova@uluv.sk

 
 

Manažérka vzdelávania (kurzy a aktivity pre dospelých)
Mgr. Silvia Kleinová
tel.: +421 917 532 070
e-mail: silvia.kleinova@uluv.sk

 
 

Manažérka vzdelávania (kurzy a aktivity pre deti a mládež)
Mgr. Alena Járosiová Hlucháňová
tel.: +421 908 795 063
e-mail: alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk

 
 

Lektorka remesiel
Jarmila Rybánska
tel.: +421 917 750 455
e-mail: jarmila.rybanska@uluv.sk

 
 

Lektorka remesiel
Mgr. Beáta Šajgalíková
e-mail: beata.sajgalikova@uluv.sk

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Kontakty > Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Bratislava