Generálny riaditeľ, úsek generálneho riaditeľa

 

Poverená zastupovaním štatutárneho orgánu
Ing. Katarína Tomkovičová
tel.: +421 908 767 137
email: katarina.tomkovicova(zavináč)uluv.sk

Manažérka kvality a riadenia projektov
PhDr. Jana Mistríková
tel.: +421 917 532 048
email: jana.mistrikova(zavináč)uluv.sk

Koordinátor pre kreatívny priemysel
Mgr. Mária Šimončičová, PhD.
tel.: +421 908 742 657
email: maria.simoncicova(zavináč)uluv.sk

Sekretariát generálneho riaditeľa


 

Vedúca sekretariátu generálneho riaditeľa a referent ľudských zdrojov
Silvia Mačicová
tel.: +421 908 917 454
email: silvia.macicova(zavináč)uluv.sk

Asistentka GR a referent pre správu registratúry
Alena Nádasdiová
tel.: +421 908 767 718
tel.: +421 2 527 313 49
email: alena.nadasdiova(zavináč)uluv.sk

Oddelenie informatiky


 

Informatik, správca siete
Milan Paučin
tel.: +421 917 474 348
email: milan.paucin(zavináč)uluv.sk

Technik IT, administrátor webu
Peter Németh
tel.: +421 908 767 712
email: peter.nemeth(zavináč)uluv.sk


ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUVe > Kontakty > Generálny riaditeľ, úsek generálneho riaditeľa