Generálny riaditeľ, úsek generálneho riaditeľa

 

poverený zastupovaním štatutárneho orgánu ÚĽUV
Mgr. Vladimír Kovár
email: generalny.riaditel@uluv.sk

 
 

Manažérka kvality a riadenia projektov
PhDr. Jana Mistríková
tel.: +421 917 532 048
email: jana.mistrikova(zavináč)uluv.sk

 
 

Koordinátor pre kreatívny priemysel
Mgr.art. Mária Štraneková, ArtD.
tel.: +421 907 683 174
email: maria.stranekova(zavináč)uluv.sk

 
 

Sekretariát generálneho riaditeľa


 

Vedúca sekretariátu generálneho riaditeľa a referent ľudských zdrojov
Silvia Mačicová
tel.: +421 908 917 454
email: silvia.macicova(zavináč)uluv.sk

 
 

Asistentka GR a referent pre správu registratúry
Alena Nádasdiová
tel.: +421 908 767 718
email: alena.nadasdiova(zavináč)uluv.sk

 
 

Oddelenie informatiky


 

Informatik, správca siete
Adrián Struhár
tel.: +421 917 474 348
email: adrian.struhar(zavináč)uluv.sk

 
 

Technik IT, administrátor webu
Peter Németh
tel.: +421 908 767 712
email: peter.nemeth(zavináč)uluv.sk

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Kontakty > Generálny riaditeľ, úsek generálneho riaditeľa