Generálny riaditeľ, úsek generálneho riaditeľa

 

Generálna riaditeľka
Mgr. Eva Ševčíková
e-mail: generalny.riaditel@uluv.sk

 
 

zástupkyňa štatutára ÚĽUV
Mgr. Milena Holánová
tel.: +421 918 841 665
e-mail: milena.holanova@uluv.sk

 
 

Asistentka GR a referentka pre správu registratúry
Alena Nádasdiová
tel.: +421 908 767 718
e-mail: alena.nadasdiova@uluv.sk

 
 

Referentka ľudských zdrojov
Ing. Jana Krajčovičová
tel.: +421 908 917 454
e-mail: jana.krajcovicova@uluv.sk

 
 

Manažérka kvality
Mgr. art. Barbora Pokorná
tel.: +421 917 532 048
e-mail: barbora.pokorna@uluv.sk

 
 

Manažérka projektov
Ing. Andrea Orelová, PhD.
tel.: +421 908 795 068
e-mail: andrea.orelova@uluv.sk

 
 

Technik IT, administrátor webu
Peter Németh
tel.: +421 908 767 712
e-mail: peter.nemeth@uluv.sk

 
 

« Späť

 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Kontakty > Generálny riaditeľ, úsek generálneho riaditeľa