Janka Menkynová

Janka Menkynová je absolventkou Školy umeleckého priemyslu v Bratislave (1961 - 1965), odboru textil. Od roku 1967 až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2009 pôsobila v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave na postoch výtvarníčky, konzultantky pre dizajn výrobkov a nakoniec od roku 1993 na pozícii hlavnej výtvarníčky ÚĽUV.
Trvalou výskumnou prácou v teréne, neutíchajúcou výtvarnou činorodosťou a odvážnym prehodnocovaním možností uplatnenia tradičných ľudovoumeleckých výrobkov v súčasnom živote sa postupne vypracovala na renomovanú odborníčku pre problematiku ľudovej ornamentiky a využitia remeselných postupov v súčasnom úžitkovom umení. Svoj rozhľad i hlboký vzťah k tradičným remeslám naplno využila vo výtvarnej praxi ÚĽUV v 80. a 90. rokoch dvadsiateho storočia. Vytvorila stovky návrhov pre ľudových umeleckých výrobcov v oblasti tkaného textilu, odevných doplnkov, paličkovanej čipky, výrobkov z dreva, rohoviny, šúpolia, prútia, kože a ďalších materiálov.
Hoci ako dizajnérka - zamestnankyňa ÚĽUV-u zostávala v dobrovoľnej anonymite, podpísala sa svojim talentom a schopnosťou spolupracovať pod mnohé výrobky, opakovane vyrábané ľudovými remeselníkmi až po súčasnosť. Návrhy z jej tvorivého ateliéru boli a sú pravidelne vystavované na súborných výstavách v zahraničí. Sama sa predstavila verejnosti dvoma individuálnymi výstavami v rokoch 1979 a 2003 v Bratislave.

 

Ukážky z dizajnov Janky Menkynovej:

 
IMAGE_ID

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > ine > cena_menkynova