Čo nájdete v zariadeniach ÚĽUV :

 • knižnicu s odbornou literatúrou a študijný archív
 • prístup k dokumentácii výrobkov šírených pod značkou ÚĽUV 
 • prístup k dokumentačným a zbierkovým fondom v otvorenom depozitári múzea 
 • pomoc dizajnéra ÚĽUV pri vývoji výrobkov tradičného remesla
 • bezplatné konzultácie pre výrobcov o otázkach kvality výroby a zamerania sortimentu
 • odborné poradenstvo v oblasti krojovej výroby
 • sprostredkovanie výroby krojov 
 • záujmové kurzy remesiel pre deti, mládež a dospelých 
 • kluby tradičných remesiel 
 • výstavy súčasných autorov remesla a dizajnu orientovaného na remeslá 
 • predaj odborných publikácií a časopisu R_U_D (Remeslo - umenie – dizajn) 
 • predaj výrobkov tradičných remesiel a predaj autorských originálov ľudového umenia
 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUVe > Hlavné činnosti > Čo nájdete v zariadeniach ÚĽUV