Svetová rada remesiel-Európa (World Crafts Council-Europe)

 

Webová stránka http://www.wcc-europe.org/

Svetová rada remesiel (The World Crafts Council – International) bola založená v roku 1964 a je medzinárodnou, mimovládnou, neziskovou organizáciou uznanou UNESCO-m. Jej hlavným cieľom je posilniť postavenie remesiel ako vitálnej súčasti kultúrneho a ekonomického života, podporovať zmysel pre spoločenstvo medzi výrobcami vo svete a ponúknuť im povzbudenie, pomoc a poradenstvo. Svetová rada remesiel pozostáva z piatich regiónov:

 1. Afrika,
 2. Ázia,
 3. Európa,
 4. Latinská Amerika
 5. Severná Amerika

Svetová rada remesiel-Európa je teda jednou z piatich regionálnych pobočiek Svetovej rady remesiel a vo svojej činnosti zdieľa rovnaké ciele so Svetovou radou remesiel, ktoré zahŕňajú implementáciu projektov:

 • Propagáciou remesiel, remeslami inšpirovaným dizajnom a úžitkového umenia v Európe; 
 • Vytváraním siete kontaktov v týchto oblastiach;
 • Zbieraním a šírením týchto informácií.

Svetová rada remesiel-Európa dosahuje tieto ciele prostredníctvom:

 • Publikovania adresárov a zoznamov najdôležitejších organizácií a inštitúcií v oblasti remesiel a úžitkového umenia, galérií a magazínov (zároveň za účelom výmeny informácií vydáva newsletter);
 • Udeľovania cien, napr.:

  1. Cena Svetovej rady remesiel-Európa za súčasné remeslá (výročná od roku 1992);
  2. Európska cena úžitkového umenia (trienále od roku 2009);
  3. Európska cena súčasného umenia a remeslami inšpirovaným dizajnom (pilotný projekt v roku 1998).

 

 • Organizovania osobných stretnutí, zhromaždení a workshopov;
 • Účasti na dôležitých veľtrhoch remesiel so špeciálnymi výstavami;
 • Vstupu do významných medzinárodných programov spolupráce vo vzťahu k remeselnému sektoru.

Súčasnými členmi Svetovej rady remesiel-Európa sú:

Albánsko, Arménsko, Belgicko (Flámsko), Belgicko (Valónsko/Brusel), Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Izrael, Kazachstan, Luxembursko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia.

 

« Späť