Aktivity ÚĽUVu

Hlavným zmyslom ochrany, dokumentovania a propagácie je uchovať pre budúce generácie vedomosti a zručnosti uplatňované ľudovými výrobcami a estetické bohatstvo vzorov využívaných v práci s prírodnými materiálmi.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby je príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR,
zriadená zákonom SNR č. 4/58 Zb. Rozvíja široký komplex aktivít: 

 • dlhodobo monitoruje výskyt tradičných výrob na Slovensku
 • dokumentuje súčasnú ľudovú umeleckú výrobu
 • vedie databázu výrobcov
 • spravuje zbierku predmetov ľudovej umeleckej výroby
 • podnecuje vznik nových prác u remeselníkov
 • hodnotí kvalitu remeselných výstupov
 • poskytuje bezplatné odborné poradenstvo
 • vzdeláva a organizuje záujmové kurzy remesiel
 • propaguje výsledky talentovaných majstrov
 • rozvíja vlastnú výstavnú a publikačnú činnosť
 • prepája výrobcov s odbytom ich produkcie
 • poskytuje a verejne šíri informácie z danej oblasti

 

 

 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUVe > Hlavné činnosti > Aktivity ÚĽUVu